Νίκας

28 Απριλίου 2017 ♦  Στα 43,69 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ στη χρήση 2016, έναντι 48,93 εκατ. ευρώ, το 2015. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η μείωση των πωλήσεων στον όμιλο οφείλεται στην παύση της εμπορικής δραστηριότητας στη βουλγαρική αγορά, από τον Ιούνιο 2015 και στην πτώση των πωλήσεων στην ελληνική αγορά.

Tο μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε στο 28,2%, κατά το 2016, έναντι 26,0% της χρήσης του 2015, σημειώνοντας βελτίωση κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες. Σε επίπεδο ομίλου, τα μικτά κέρδη του 2016 ανήλθαν στα 12,3 εκατ. ευρώ, έναντι 12,7 εκατ. ευρώ, το 2015. Σε επίπεδο ομίλου, τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων της χρήσης 2016 ανήλθαν σε ζημιά 0,55 εκατ. ευρώ έναντι ζημιάς 14,67 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης 2015. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η μείωση της ζημιάς έρχεται, κυρίως, ως αποτέλεσμα της πρόβλεψης απομείωσης περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα 14,3 εκατ. ευρώ, που είχε διενεργηθεί το 2015, ενώ στο 2016 το μόνο μη επαναλαμβανόμενο έξοδο είναι η πρόβλεψη 1,83 εκατ. ευρώ, που σχηματίσθηκε για την απώλεια του 50% των απαιτήσεων της εταιρείας από τον όμιλο Μαρινόπουλου. Εάν από τα συνολικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων της χρήσης 2016 αφαιρεθούν τα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα, το EBITDA διαμορφώνεται σε κέρδος 1,4 εκατ. ευρώ έναντι μηδενικού της χρήσεως 2015, σημειώνοντας βελτίωση 1,4 εκατ. ευρώ». Το ενοποιημένο EBT ανήλθε σε ζημιές 7,55 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 22,7 εκατ. ευρώ, το 2015.

Μητρική εταιρεία:

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, «παρ' όλες τις αντιξοότητες στην ελληνική αγορά και την πτώση που κατέγραψε η αγορα αλλαντικών, η εταιρεία πέτυχε, έπειτα από μακρά περίοδο με αρνητικά αποτελέσματα, να εδραιώσει την επιστροφή της στην κερδοφορία, καταγράφοντας σημαντική βελτίωση του λειτουργικού EBITDA, εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανομένων εξόδων, το οποίο διαμορφώθηκε σε 1,027 χιλ. ευρώ έναντι 0,153 χιλ. ευρώ, το προηγούμενο έτος.

Η συνολική αγορά αλλαντικών κινήθηκε πτωτικά το 2016 έναντι του προηγούμενου έτους κατά 10% σε όγκους και 7,9% σε αξίες. Η εταιρεία διατήρησε το μερίδιό της στα επίπεδα του προηγούμενου έτους, ήτοι στο 11,8% σε όγκους και στο 13,2% σε αξία. (NIELSEN YTD Δεκέμβριος 2016).

Ο κύκλος εργασιών της Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ, το 2016, ανήλθε στα 41,80 εκατ. ευρώ έναντι 45,42 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας μείωση κατά 8%, ακολουθώντας την τάση της αγοράς αλλαντικών για το ίδιο διάστημα. Σημαντική επίδραση στην εξέλιξη της αγοράς το 2016 είχαν, πέραν της συνεχιζόμενης μείωσης του εισοδήματος των καταναλωτών, οι δυναμικές ανακατατάξεις στην αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου και η παύση λειτουργίας του ομίλου Μαρινόπουλου.

Η εταιρεία κατάφερε να βελτιώσει το ποσοστό μικτού κέρδους κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες, γεγονός που οφείλεται, κυρίως, στον εξορθολογισμό του μίγματος πωλήσεων, με επικέντρωση σε κερδοφόρες δραστηριότητες, στη θετική εξέλιξη των τιμών αγοράς ορισμένων βασικών πρώτων υλών, την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των αγορών και στην προσεκτική διαχείριση των εξόδων παραγωγής.
Έτσι, τα μικτά κέρδη της εταιρείας, κατά τη χρήση του 2016, ανήλθαν στο ποσό των 11,49 εκατ. ευρώ έναντι 11,8 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Το μικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε και ανήλθε στο 27,5%, κατά τη χρήση του 2016, έναντι 26,0% της προηγούμενης χρήσης.

Με την ορθή διαχείρηση και τον εξορθολογισμό που ακολουθήθηκε, τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας μειώθηκαν κατά 0,8 εκατ. ευρώ, ήτοι 0,2 εκατ. ευρώ, τα έξοδα διοικήσεως και 0,6 εκατ. ευρώ τα έξοδα διαθέσεως.

Στα λοιπά έξοδα εκμεταλεύσεως του 2016 περιλαμβάνεται πρόβλεψη 1,83 εκατ. ευρώ, που σχηματίσθηκε για την απώλεια του 50% των απαιτήσεων της εταιρείας από τον όμιλο Μαρινόπουλου και κέρδη από πώληση παγίων 0,4 εκατ. ευρώ, ενώ, κατά τη χρήση 2015, στο ίδιο κονδύλι περιλαμβάνετο πρόβλεψη για απομείωση παγίων περιουσιακών στοιχείων 10,7 εκατ. ευρώ. Τελικώς, τα λοιπά εσοδα (έξοδα) εκμεταλεύσεως παρουσιάζουν βελτίωση της τάξεως των 10,1 εκατ. ευρώ, με τα 9,3 εκατ. ευρώ εξ αυτών να προέρχονται από διαφορά σε μη επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα.

Κατόπιν των ανωτέρω, τα συνολικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων της χρήσης 2016 ανήλθαν σε ζημιά 0,86 εκατ. ευρώ έναντι ζημιάς 10,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης 2015, σημειώνοντας βελτίωση κατά 9,8 εκατ. ευρώ.

Σημαντική βελτίωση σημείωσαν και τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT), που ανήλθαν, για το 2016, σε ζημιές 7,03 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 18,2 εκατ. ευρώ, το 2015».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 • 1
 • 2

H ισοτιμία του bitcoin τώρα

Ανανεώνεται κάθε 10 λεπτά | είναι ο μέσος όρος των ισοτιμιών όλων των ανταλλακτηρίων

News room

 • Στην Ελλάδα ο 1ος επίγειος σταθμός της ESA για το «ευρυζωνικό δίκτυο του Διαστήματος»

  Στην Ελλάδα ο 1ος επίγειος σταθμός της ESA για το «ευρυζωνικό δίκτυο του Διαστήματος»

  10 Ιουλίου 2020 ♦ Στην Ελλάδα θα κατασκευαστεί ο πρώτος επίγειος

  Read More
 • facial recognition

  Ένας αφροαμερικάνος πολίτης στις ΗΠΑ, συνελήφθη λόγω λάθους της "αναγνώρισης προσώπου"

  24 Ιουνίου 2020 ♦ Η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Δικαιωμάτων (American Civil

  Read More
 • bitcoin μπροστά από γράφημα

  Το 83% των διευθύνσεων bitcoin είναι -επί του παρόντος- κερδοφόρες!

  24 Ιουνίου 2020 ♦ Σύμφωνα με το Glassnode, τουλάχιστον το 83%

  Read More
 • bitcoin

  Μόνο 3,5 εκατομμύρια bitcoin βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση στα ανταλλακτήρια!

  21 Ιουνίου 2020 ♦ Το 19% των bitcoin που έχουν εξορυχθεί,

  Read More
 • Η Κίνα ετοιμάζει το ψηφιακό Yuan, ώστε να αντικαταστήσει τα μετρητά σε έναν χρόνο!

  Η Κίνα ετοιμάζει το ψηφιακό Yuan, ώστε να αντικαταστήσει τα μετρητά σε έναν χρόνο!

  27 Μαϊου 2020 ♦ Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας, αποκάλυψε τα

  Read More
 • Ξεκινάει πάλι

  Ξεκινάει πάλι "κυνήγι μαγισσών" στην Ρωσία;

  22 Μαϊου 2020 ♦ Τα ίδια Παντελάκη μου, τα ίδια Παντελή

  Read More
 • Το 60% των κλοπών κρυπτονομισμάτων έχει γίνει από δύο μόνο ομάδες!

  Το 60% των κλοπών κρυπτονομισμάτων έχει γίνει από δύο μόνο ομάδες!

  30 Ιανουαρίου 2019 ♦ Σύμφωνα με μία έκθεση της Chainalysis, το

  Read More
 • Το Ιράν καταργεί περιορισμούς σε Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα

  Το Ιράν καταργεί περιορισμούς σε Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα

  29 Ιανουαρίου 2019 ♦ Ο εκτελεστικός διευθυντής του Ιρανικού Οργανισμού Προώθησης

  Read More
 • 1
 • 2

Διάγραμμα BTC/EUR*

   * H εξέλιξη της τιμής από την Coinbase

ΟΔΗΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟ BITCOIN

 • Τι είναι το bitcoin; +

  To bitcoin είναι μια μορφή ψηφιακού νομίσματος, που δημιουργείται και διατηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Δέν υπάρχει κανείς ο οποίος να

  Read More
 • Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά του bitcoin; +

  Το bitcoin έχει αρκετά σημαντικά χαρακτηριστικά που το ξεχωρίζουν από τα ελεγχόμενα-από-κυβερνήσεις νομίσματα.

  Read More
 • Γιατί να χρησιμοποιήσετε το Bitcoin; +

  Το bitcoin είναι μια σχετικά νέα μορφή νομίσματος, η οποία τώρα αρχίζει να γίνεται αποδεκτή από μιά μεγάλη μερίδα του

  Read More
 • Πως μπορεί κάποιος να αγοράσει bitcoin; +

  Μπορείτε να αγοράσετε bitcoin είτε από τα αντίστοιχα ανταλλακτήρια, είτε απευθείας από άλλους ιδιώτες χρησιμοπιώντας πλατφόρμες όπως το localbitcoins για

  Read More
 • 1
 • 1