Νίκας

28 Απριλίου 2017 ♦  Στα 43,69 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ στη χρήση 2016, έναντι 48,93 εκατ. ευρώ, το 2015. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η μείωση των πωλήσεων στον όμιλο οφείλεται στην παύση της εμπορικής δραστηριότητας στη βουλγαρική αγορά, από τον Ιούνιο 2015 και στην πτώση των πωλήσεων στην ελληνική αγορά.

Tο μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε στο 28,2%, κατά το 2016, έναντι 26,0% της χρήσης του 2015, σημειώνοντας βελτίωση κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες. Σε επίπεδο ομίλου, τα μικτά κέρδη του 2016 ανήλθαν στα 12,3 εκατ. ευρώ, έναντι 12,7 εκατ. ευρώ, το 2015. Σε επίπεδο ομίλου, τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων της χρήσης 2016 ανήλθαν σε ζημιά 0,55 εκατ. ευρώ έναντι ζημιάς 14,67 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης 2015. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η μείωση της ζημιάς έρχεται, κυρίως, ως αποτέλεσμα της πρόβλεψης απομείωσης περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα 14,3 εκατ. ευρώ, που είχε διενεργηθεί το 2015, ενώ στο 2016 το μόνο μη επαναλαμβανόμενο έξοδο είναι η πρόβλεψη 1,83 εκατ. ευρώ, που σχηματίσθηκε για την απώλεια του 50% των απαιτήσεων της εταιρείας από τον όμιλο Μαρινόπουλου. Εάν από τα συνολικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων της χρήσης 2016 αφαιρεθούν τα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα, το EBITDA διαμορφώνεται σε κέρδος 1,4 εκατ. ευρώ έναντι μηδενικού της χρήσεως 2015, σημειώνοντας βελτίωση 1,4 εκατ. ευρώ». Το ενοποιημένο EBT ανήλθε σε ζημιές 7,55 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 22,7 εκατ. ευρώ, το 2015.

Μητρική εταιρεία:

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, «παρ' όλες τις αντιξοότητες στην ελληνική αγορά και την πτώση που κατέγραψε η αγορα αλλαντικών, η εταιρεία πέτυχε, έπειτα από μακρά περίοδο με αρνητικά αποτελέσματα, να εδραιώσει την επιστροφή της στην κερδοφορία, καταγράφοντας σημαντική βελτίωση του λειτουργικού EBITDA, εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανομένων εξόδων, το οποίο διαμορφώθηκε σε 1,027 χιλ. ευρώ έναντι 0,153 χιλ. ευρώ, το προηγούμενο έτος.

Η συνολική αγορά αλλαντικών κινήθηκε πτωτικά το 2016 έναντι του προηγούμενου έτους κατά 10% σε όγκους και 7,9% σε αξίες. Η εταιρεία διατήρησε το μερίδιό της στα επίπεδα του προηγούμενου έτους, ήτοι στο 11,8% σε όγκους και στο 13,2% σε αξία. (NIELSEN YTD Δεκέμβριος 2016).

Ο κύκλος εργασιών της Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ, το 2016, ανήλθε στα 41,80 εκατ. ευρώ έναντι 45,42 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας μείωση κατά 8%, ακολουθώντας την τάση της αγοράς αλλαντικών για το ίδιο διάστημα. Σημαντική επίδραση στην εξέλιξη της αγοράς το 2016 είχαν, πέραν της συνεχιζόμενης μείωσης του εισοδήματος των καταναλωτών, οι δυναμικές ανακατατάξεις στην αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου και η παύση λειτουργίας του ομίλου Μαρινόπουλου.

Η εταιρεία κατάφερε να βελτιώσει το ποσοστό μικτού κέρδους κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες, γεγονός που οφείλεται, κυρίως, στον εξορθολογισμό του μίγματος πωλήσεων, με επικέντρωση σε κερδοφόρες δραστηριότητες, στη θετική εξέλιξη των τιμών αγοράς ορισμένων βασικών πρώτων υλών, την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των αγορών και στην προσεκτική διαχείριση των εξόδων παραγωγής.
Έτσι, τα μικτά κέρδη της εταιρείας, κατά τη χρήση του 2016, ανήλθαν στο ποσό των 11,49 εκατ. ευρώ έναντι 11,8 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Το μικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε και ανήλθε στο 27,5%, κατά τη χρήση του 2016, έναντι 26,0% της προηγούμενης χρήσης.

Με την ορθή διαχείρηση και τον εξορθολογισμό που ακολουθήθηκε, τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας μειώθηκαν κατά 0,8 εκατ. ευρώ, ήτοι 0,2 εκατ. ευρώ, τα έξοδα διοικήσεως και 0,6 εκατ. ευρώ τα έξοδα διαθέσεως.

Στα λοιπά έξοδα εκμεταλεύσεως του 2016 περιλαμβάνεται πρόβλεψη 1,83 εκατ. ευρώ, που σχηματίσθηκε για την απώλεια του 50% των απαιτήσεων της εταιρείας από τον όμιλο Μαρινόπουλου και κέρδη από πώληση παγίων 0,4 εκατ. ευρώ, ενώ, κατά τη χρήση 2015, στο ίδιο κονδύλι περιλαμβάνετο πρόβλεψη για απομείωση παγίων περιουσιακών στοιχείων 10,7 εκατ. ευρώ. Τελικώς, τα λοιπά εσοδα (έξοδα) εκμεταλεύσεως παρουσιάζουν βελτίωση της τάξεως των 10,1 εκατ. ευρώ, με τα 9,3 εκατ. ευρώ εξ αυτών να προέρχονται από διαφορά σε μη επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα.

Κατόπιν των ανωτέρω, τα συνολικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων της χρήσης 2016 ανήλθαν σε ζημιά 0,86 εκατ. ευρώ έναντι ζημιάς 10,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης 2015, σημειώνοντας βελτίωση κατά 9,8 εκατ. ευρώ.

Σημαντική βελτίωση σημείωσαν και τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT), που ανήλθαν, για το 2016, σε ζημιές 7,03 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 18,2 εκατ. ευρώ, το 2015».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 • 1
 • 2

H ισοτιμία του bitcoin τώρα

Ανανεώνεται κάθε 10 λεπτά | είναι ο μέσος όρος των ισοτιμιών όλων των ανταλλακτηρίων

News room

 • Το Ελ Σαλβαδόρ λέει «όχι» στο ΔΝΤ για το bitcoin

  Το Ελ Σαλβαδόρ λέει «όχι» στο ΔΝΤ για το bitcoin

  3 Φεβρουαρίου 2022 ♦ «Κανένας διεθνής οργανισμός δεν πρόκειται να μας

  Read More
 • Τι δείχνει για την τιμή του bitcoin το νέο πολυετές χαμηλό των αποθεμάτων του στα ανταλλακτήρια

  Τι δείχνει για την τιμή του bitcoin το νέο πολυετές χαμηλό των αποθεμάτων του στα ανταλλακτήρια

  2 Φεβρουαρίου 2022 ♦ Σύμφωνα με τα on-chain στοιχεία, το απόθεμα

  Read More
 • Ακόμα δύο νομοσχέδια για τα κρυπτονομίσματα από την γερουσιαστή της Αριζόνας

  Ακόμα δύο νομοσχέδια για τα κρυπτονομίσματα από την γερουσιαστή της Αριζόνας

  2 Φεβρουαρίου 2022 ♦ Η γερουσιαστής του ρεπουμπλικανικού κόμματος, Wendy Rogers,

  Read More
 • Τι δείχνουν τα επιτόκια χρηματοδότησης του bitcoin που είναι αρνητικά για περισσότερο από μια εβδομάδα

  Τι δείχνουν τα επιτόκια χρηματοδότησης του bitcoin που είναι αρνητικά για περισσότερο από μια εβδομάδα

  1 Φεβρουαρίου 2022 ♦ Τα επιτόκια χρηματοδότησης bitcoin παραμένουν κατά κύριο

  Read More
 • Ο όγκος συναλλαγών στο δίκτυο του bitcoin ξεπέρασε αυτόν της American Express

  Ο όγκος συναλλαγών στο δίκτυο του bitcoin ξεπέρασε αυτόν της American Express

  1 Φεβρουαρίου 2022 ♦ Έρευνα της NYDIG διαπίστωσε ότι οι συναλλαγές

  Read More
 • Τι σημαίνει για την αγορά η αύξηση της δυσκολίας εξόρυξης bitcoin σε ιστορικό υψηλό

  Τι σημαίνει για την αγορά η αύξηση της δυσκολίας εξόρυξης bitcoin σε ιστορικό υψηλό

  31 Ιανουαρίου 2022 ♦ H δυσκολία εξόρυξης bitcoin σημείωσε πρόσφατα νέο

  Read More
 • Mike McGlone

  Mike McGlone: Το bitcoin θα ξεχωρίσει από το "κοπάδι" των κρυπτονομισμάτων το 2022

  27 Ιανουαρίου 2022 ♦ Ο επικεφαλής στρατηγικής ανάλυσης του Bloomberg πιστεύει

  Read More
 • Michael Saylor: Γιατί πέφτει η αγορά κρυπτονομισμάτων

  Michael Saylor: Γιατί πέφτει η αγορά κρυπτονομισμάτων

  26 Ιανουαρίου 2022 ♦ Ο Διευθύνων Σύμβουλος της MicroStrategy, Michael Saylor,

  Read More
 • 1
 • 2

Διάγραμμα BTC/EUR*

   * H εξέλιξη της τιμής από την Coinbase

ΟΔΗΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟ BITCOIN

 • Τι είναι το bitcoin; +

  To bitcoin είναι μια μορφή ψηφιακού νομίσματος, που δημιουργείται και διατηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Δέν υπάρχει κανείς ο οποίος να

  Read More
 • Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά του bitcoin; +

  Το bitcoin έχει αρκετά σημαντικά χαρακτηριστικά που το ξεχωρίζουν από τα ελεγχόμενα-από-κυβερνήσεις νομίσματα.

  Read More
 • Γιατί να χρησιμοποιήσετε το Bitcoin; +

  Το bitcoin είναι μια σχετικά νέα μορφή νομίσματος, η οποία τώρα αρχίζει να γίνεται αποδεκτή από μιά μεγάλη μερίδα του

  Read More
 • Πως μπορεί κάποιος να αγοράσει bitcoin; +

  Μπορείτε να αγοράσετε bitcoin είτε από τα αντίστοιχα ανταλλακτήρια, είτε απευθείας από άλλους ιδιώτες χρησιμοπιώντας πλατφόρμες όπως το localbitcoins για

  Read More
 • 1
 • 1
 • 2