To πρωτόκολλο του Bitcoin δεν έχει να κάνει μόνο με την αποστολή χρημάτων από ένα σημείο σε ένα άλλο σημείο. Έχει πολλές λειτουργίες και πολλές δυνατότητες χρήσης οι οποίες είναι αντικείμενο έρευνας από την κοινότητα του bitcoin. Kάποιες από τις τεχνολογίες του ακόμη ερευνώνται ενώ κάποιες άλλες ήδη χρησιμοποιούνται σε προϊόντα και υπηρεσίες. Τα σπουδαιότερα έρχονται...

Έλεγχος κατά της απάτης

Με το bitcoin επιτυγχάνεται ανώτατο επίπεδο ασφάλειας. Το πρωτόκολλο του Bitcoin προσφέρει στους χρήστες προστασία απέναντι στις περισσότερες κοινές απάτες όπως οι αντιλογισμοί χρεώσεων (chargebacks) και ανεπιθύμητες χρεώσεις. Επίσης τα bitcoin είναι αδύνατο να παραχαραχθούν. Οι χρήστες μπορούν να κάνουν αντίγραφα ασφαλείας ή και να κρυπτογραφούν το πορτοφόλι τους. Το υλισμικό (hardware) των πορτοφολιών bitcoin μπορεί να κάνει πολύ δύσκολη την κλοπή ή την απώλεια κεφαλαίων. Με το Bitcoin οι χρήστες του μπορούν να έχουν απόλυτο έλεγχο των χρημάτων τους.

Παγκόσμια προσβασιμότητα

Οι πληρωμές σε όλο τον κόσμο μπορούν να είναι πλήρως διαλειτουργικές. Το bitcoin επιτρέπει σε κάθε οργανισμό, επιχείρηση ή και ιδιώτη να στείλει και να λάβει με ασφάλεια πληρωμές οπουδήποτε, οποτεδήποτε και από οποιονδήποτε, χωρίς απαραίτητα να υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός. Το bitcoin είναι διαθέσιμο σε μεγάλο αριθμό χωρών οι οποίες είναι αποκλεισμένες από άλλα συστήματα πληρωμών λόγω περιορισμών που έχουν οι ίδιες (π.χ. capital controls). Με το bitcoin αυξάνεται η πρόσβαση στο διεθνές εμπόριο.

Χαμηλό κόστος

Με τη χρήση κρυπτογραφίας, είναι εφικτές οι πληρωμές με ασφάλεια και ταχύτητα χωρίς τις ακριβές χρεώσεις διαφόρων μεσαζόντων. Μια συναλλαγή με bitcoin έχει πολύ χαμηλότερο κόστος από τις εναλλακτικές της και ολοκληρώνεται σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Αυτό μας δείχνει ότι το bitcoin έχει προοπτικές χρησιμοποιηθεί στο μέλλον ευρύτερα στον χώρο μεταφοράς κεφαλαίων. Το bitcoin μπορεί επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην μείωση της φτώχειας σε πολλές περιπτώσεις μειώνοντας ή ακόμα και εκμηδενίζοντας τα υψηλά τέλη συναλλαγών και τις χρεώσεις των μεσαζόντων.

Φιλοδωρήματα και δωρεές

Το bitcoin είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για τα φιλοδωρήματα και τις δωρεές σε πολλές περιπτώσεις. Η αποστολή μιας πληρωμής απαιτεί μόνο ένα κλικ και η αποδοχή δωρεών μπορεί να είναι τόσο απλή όσο η δημοσίευση ενός QR code. Οι δωρεές μπορούν είναι ορατές στο κοινό, παρέχοντας πλήρη διαφάνεια σε μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όπως είναι οι φυσικές καταστροφές, οι δωρεές με bitcoin μπορούν να βοηθήσουν στην ταχύτερη παγκόσμια ανταπόκριση.

Συμμετοχική Χρηματοδότηση

Παρόλο που δεν είναι ακόμα εύκολο στη χρήση, το bitcoin μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην διεξαγωγή εκστρατειών συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding) στις οποίες ιδιώτες καταθέτουν ως ενέχυρο χρήματα σε ένα πρότζεκτ και τα οποία λαμβάνονται από αυτούς μόνο αν ληφθούν αρκετά ποσά ώστε να καλύψουν τον στόχο. Τέτοιες δικλείδες ασφαλείας επεξεργάζονται από το πρωτόκολλο του bitcoin, με το οποίο μπορεί να αποτραπεί μια συναλλαγή να ολοκληρωθεί μέχρι να έχουν εκπληρωθεί όλοι οι απαιτούμενοι όροι.

Μικροπληρωμές

To πρωτόκολλο του Bitcoin μπορεί να διαχειριστεί συναλλαγές πολύ μικρών ποσών. Τέτοιες πληρωμές είναι υπόθεση ρουτίνας ακόμα και σήμερα. Φανταστείτε να ακούτε ραδιόφωνο μέσω Διαδικτύου και να πληρώνετε με το δευτερόλεπτο, να βλέπετε ιστοσελίδες και να δινετε ένα μικρό φιλοδώρημα για κάθε διαφήμιση που δεν εμφανίζεται, να αγοράζετε εύρος ζώνης (bandwidth) από ένα σημείο (hotspot) WiFi με το kilobyte ή να πληρώνεστε εσείς για την παροχή μέρους των λειτουργιών του υπολογιστή σας ή άλλων συσκευών (π.χ. οικιακός μετεωρολογικός σταθμός). Με το bitcoin όλες αυτές οι ιδέες είναι εφικτές.

Διαμεσολάβηση Διενέξεων

To πρωτόκολλο του Bitcoin μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών διαμεσολάβησης σε διενέξεις χρησιμοποιώντας τις πολλαπλές υπογραφές (multiple signatures). Τέτοιες υπηρεσίες θα μπορούσαν να κάνουν εφικτό για κάποιον τρίτο να εγκρίνει ή να απορρίψει μια συναλλαγή στην περίπτωση μιας διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων (π.χ. εμπόρου και αγοραστή) χωρίς να έχει υπό έλεγχο τα χρήματά τους. Εφόσον αυτές οι υπηρεσίες θα είναι προσβάσιμες σε όλους τους ιδιώτες και εμπόρους που χρησιμοποιούν το bitcoin, αυτό μπορεί να οδηγήσει στην απελευθέρωση του ανταγωνισμού και υψηλότερα πρότυπα ποιότητας.

Πολλαπλές υπογραφές

Οι πολλαπλές υπογραφές (multiple signatures) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε μια συναλλαγή να γίνεται αποδεκτή από το δίκτυο μόνο αν ένας συγκεκριμένος αριθμός από μια ομάδα ορισμένων ατόμων συμφωνήσει να υπογράψει την συναλλαγή. Αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί π.χ. από το διοικητικό συμβούλιο μιας επιχείρησης ώστε να εμποδίσει ένα μέλος του να ξοδέψει χρήματα από το ταμείο της χωρίς τη συγκατάθεση των υπολοίπων.

Εμπιστοσύνη και ακεραιότητα

To bitcoin προσφέρει λύσεις για πολλά από τα προβλήματα εμπιστοσύνης που μαστίζουν τις τράπεζες. Με επιλεκτική λογιστική διαφάνεια, ψηφιακά συμβόλαια και μη αναστρέψιμες συναλλαγές, πρωτόκολλο του Bitcoin μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης σε αυτές. Οι "ανέντιμες" τράπεζες δεν μθα πορούν να εξαπατήσουν το σύστημα για να βγάλουν κέρδος σε βάρος των άλλων τραπεζών και του κοινού. Ένα μέλλον στο οποίο οι μεγαλύτερες τράπεζες θα στήριζαν το bitcoin (χωρίς να προσπαθήσουν να το χειραγωγήσουν) θα βοηθούσε να αποκατασταθεί η ακεραιότητα και η εμπιστοσύνη στα χρηματοοικονομικά ιδρύματα.

Ελαστικότητα και αποκέντρωση

Μέσω της υψηλής αποκέντρωσής του, το bitcoin δημιούργησε ένα δίκτυο πληρωμών παρέχοντας αυξημένο επίπεδο ελαστικότητας και πλεονασμού. Το πρωτόκολλο του Bitcoin μπορεί να διαχειριστεί συναλλαγές εκατομμυρίων δολαρίων χωρίς να απαιτείται πρόσθεττη ασφάλεια. Μη έχοντας ένα κεντρικό σημείο το οποίο να υπάρχει περίπτωση να καταρρεύσει όπως μια κεντρική βάση δεδομένων, η επίθεση στο δίκτυο του bitcoin γίνεται δυσκολότερη ως εγχείρημα. Το πρωτόκολλο του Bitcoin θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί προς την κατεύθυνση της διασφάλισης των τοπικών και των παγκόσμιων οικονομικών συστημάτων.

Ευέλικτη διαφάνεια

Όλες οι συναλλαγές με bitcoin είναι δημόσιες και διαφανείς, ενώ η ταυτότητα των ανθρώπων πίσω από αυτές τις συναλλαγές είναι ιδιωτική από προεπιλογή. Αυτό επιτρέπει σε ιδιώτες και οργανισμούς να δουλεύουν σύμφωνα με κανόνες ευέλικτης διαφάνειας. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση μπορεί να επιλέξει να αποκαλύψει ορισμένες συναλλαγές και υπόλοιπα λογαριασμών μόνο σε ορισμένους εργαζόμενους ακριβώς όπως ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός είναι ελεύθερος να επιτρέψει στο κοινό να δει πόσες δωρέες λαμβάνει σε καθημερινή ή μηνιαία βάση.

Αυτοματοποιημένες λύσεις

Οι αυτοματοποιημένες υπηρεσίες συνήθως έχουν να κάνουν με τα κόστη και τους περιορισμούς των πληρωμών με μετρητά ή με κάρτα. Αυτές περιλαμβάνουν όλα τα είδη μηχανημάτων αυτόματης πώλησης, από εκδοτήρια εισιτηριών για το λεωφορείο μέχρι και τα μηχανήματα πώλησης καφέ. Το bitcoin είναι κατάλληλο για να χρησιμοποιειθεί σε μια μεγάλη ομάδα αυτοματοποιημένων υπηρεσιών όπως επίσης και για την μείωση των λειτουργικών τους δαπανών. Φανταστείτε ένα λεωφορείο χωρίς οδηγό, ή ένα κατάστημα όπου με το καλάθι σας θα μπορείτε να πληρώσετε για τις αγορές σας χωρίς να περιμένετε στην ουρά. Πολλές ιδέες μπορούν να πραγματοποιηθούν, με μοναδικό όριο την δημιουργική φαντασία των προγραμματιστών (και όχι μόνο).

 

H ισοτιμία του bitcoin τώρα

Ανανεώνεται κάθε 10 λεπτά | είναι ο μέσος όρος των ισοτιμιών όλων των ανταλλακτηρίων

News room

 • Το Ελ Σαλβαδόρ λέει «όχι» στο ΔΝΤ για το bitcoin

  Το Ελ Σαλβαδόρ λέει «όχι» στο ΔΝΤ για το bitcoin

  3 Φεβρουαρίου 2022 ♦ «Κανένας διεθνής οργανισμός δεν πρόκειται να μας

  Read More
 • Τι δείχνει για την τιμή του bitcoin το νέο πολυετές χαμηλό των αποθεμάτων του στα ανταλλακτήρια

  Τι δείχνει για την τιμή του bitcoin το νέο πολυετές χαμηλό των αποθεμάτων του στα ανταλλακτήρια

  2 Φεβρουαρίου 2022 ♦ Σύμφωνα με τα on-chain στοιχεία, το απόθεμα

  Read More
 • Ακόμα δύο νομοσχέδια για τα κρυπτονομίσματα από την γερουσιαστή της Αριζόνας

  Ακόμα δύο νομοσχέδια για τα κρυπτονομίσματα από την γερουσιαστή της Αριζόνας

  2 Φεβρουαρίου 2022 ♦ Η γερουσιαστής του ρεπουμπλικανικού κόμματος, Wendy Rogers,

  Read More
 • Τι δείχνουν τα επιτόκια χρηματοδότησης του bitcoin που είναι αρνητικά για περισσότερο από μια εβδομάδα

  Τι δείχνουν τα επιτόκια χρηματοδότησης του bitcoin που είναι αρνητικά για περισσότερο από μια εβδομάδα

  1 Φεβρουαρίου 2022 ♦ Τα επιτόκια χρηματοδότησης bitcoin παραμένουν κατά κύριο

  Read More
 • Ο όγκος συναλλαγών στο δίκτυο του bitcoin ξεπέρασε αυτόν της American Express

  Ο όγκος συναλλαγών στο δίκτυο του bitcoin ξεπέρασε αυτόν της American Express

  1 Φεβρουαρίου 2022 ♦ Έρευνα της NYDIG διαπίστωσε ότι οι συναλλαγές

  Read More
 • Τι σημαίνει για την αγορά η αύξηση της δυσκολίας εξόρυξης bitcoin σε ιστορικό υψηλό

  Τι σημαίνει για την αγορά η αύξηση της δυσκολίας εξόρυξης bitcoin σε ιστορικό υψηλό

  31 Ιανουαρίου 2022 ♦ H δυσκολία εξόρυξης bitcoin σημείωσε πρόσφατα νέο

  Read More
 • Mike McGlone

  Mike McGlone: Το bitcoin θα ξεχωρίσει από το "κοπάδι" των κρυπτονομισμάτων το 2022

  27 Ιανουαρίου 2022 ♦ Ο επικεφαλής στρατηγικής ανάλυσης του Bloomberg πιστεύει

  Read More
 • Michael Saylor: Γιατί πέφτει η αγορά κρυπτονομισμάτων

  Michael Saylor: Γιατί πέφτει η αγορά κρυπτονομισμάτων

  26 Ιανουαρίου 2022 ♦ Ο Διευθύνων Σύμβουλος της MicroStrategy, Michael Saylor,

  Read More
 • 1
 • 2

Διάγραμμα BTC/EUR*

   * H εξέλιξη της τιμής από την Coinbase