29 Μαϊου 2017 ♦ Στα 244,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου MIG, το Α’ τρίμηνο του 2017, έναντι 245,0 εκατ. ευρώ, το Α’ τρίμηνο του 2016, καταγράφοντας οριακή μείωση 0,2%.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «οι θυγατρικές του ομίλου συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν αντίξοες συνθήκες στους κλάδους δραστηριότητάς τους, όπως αυτές αποτυπώνονται στο ρυθμό μείωσης του ΑΕΠ της χώρας το Α’ τρίμηνο του 2017, κατά 0,5% έναντι του Α’ τριμήνου του 2016 και στην περιστολή της κατανάλωσης των νοικοκυριών (χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η πτώση, τόσο των συνολικών πωλήσεων στα super markets κατά 4% έναντι του Α’ τριμήνου 2016 όσο και των πωλήσεων λευκού γάλακτος στην ελληνική αγορά κατά 12,8% έναντι του Α’ τριμήνου του 2016). Παρά τις εν λόγω αντίξοες συνθήκες, οι πωλήσεις των θυγατρικών παρουσίασαν σχετική ανθεκτικότητα. Επισημαίνεται ότι το Α’ τρίμηνο είναι το λιγότερο σημαντικό για την πλειονότητα των θυγατρικών του ομίλου, λόγω εποχικότητας, και ως εκ τούτου δεν είναι ενδεικτικό των τάσεων για το σύνολο του έτους».

Τα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) στο σύνολο των θυγατρικών, το Α’ τρίμηνο του 2017, διαμορφώθηκαν σε κέρδη 13,1 εκατ. ευρώ έναντι 26,5 εκατ. ευρώ, το Α’ τρίμηνο 2016. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η εν λόγω μείωση προκύπτει από τις θυγατρικές ATTICA (κυρίως) και VIVARTIA (δευτερευόντως), τα αποτελέσματα EBITDA των οποίων επιβαρύνθηκαν από τη σημαντική αύξηση του κόστους καυσίμων (σε όρους ευρώ), λόγω της αύξησης της τιμής πετρελαίου και τη συνεχιζόμενη μείωση της καταναλωτικής δαπάνης στη χώρα, αντιστοίχως. Τα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA του ομίλου ΥΓΕΙΑ, αντιθέτως, παρουσίασαν σημαντική ενίσχυση (αύξηση 11% έναντι του Α’ τριμήνου του 2016).

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA του ομίλου το Α’ τρίμηνο του 2017, διαμορφώθηκαν σε κέρδη 10,4 εκατ. ευρώ έναντι 23,4 εκατ. ευρώ, το Α’ τρίμηνο του 2016. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο 4,2% έναντι 9,6%, το Α’ τρίμηνο του 2016, αντικατοπτρίζοντας τις προαναφερθείσες αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργική κερδοφορία των θυγατρικών ATTICA και VIVARTIA.

Όμιλος ATTICA: Οι ενοποιημένες πωλήσεις, το Α’ τρίμηνο του 2017, παρουσίασαν αύξηση 2% έναντι του Α’ τριμήνου του 2016 (44,8 εκατ. ευρώ έναντι 43,8 εκατ. ευρώ), λόγω της αύξησης του συνολικού μεταφορικού έργου της εταιρείας. Τα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA, αντιθέτως, παρουσίασαν ζημία 4,0 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 5,7 εκατ. ευρώ, το Α’ τρίμηνο 2016, απόρροια της σημαντικής αύξησης του κόστους καυσίμων (σε όρους ευρώ), λόγω της αύξησης των τιμών πετρελαίου. Επισημαίνεται ότι ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα και οι τρεις πρώτοι μήνες του έτους παρουσιάζουν τη χαμηλότερη κίνηση από τα υπόλοιπα τρίμηνα του έτους.

Όμιλος VIVARTIA: Οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 129,3 εκατ. ευρώ έναντι 133,2 εκατ. ευρώ το Α’ τρίμηνο 2016 (μείωση 2,9%), λόγω της συνεχιζόμενης μείωσης της καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών (χαρακτηριστικά παραδείγματα η πτώση τόσο των συνολικών πωλήσεων στα super markets κατά 4% έναντι του Α’ τριμήνου του 2016 όσο και των πωλήσεων λευκού γάλακτος στην ελληνική αγορά κατά 12,8% έναντι του Α’ τριμήνου του 2016). Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA διαμορφώθηκαν σε κέρδη 6,6 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 8,3 εκατ. ευρώ, το Α’ τρίμηνο του 2016, αντικατοπτρίζοντας την προαναφερθείσα μείωση των πωλήσεων. Οι εταιρείες του ομίλου Vivartia διατήρησαν την ηγετική τους θέση στους κύριους τομείς δραστηριότητας, τόσο στην αγορά του φρέσκου γάλακτος (μερίδιο αγοράς 30%, το Α’ τρίμηνο του 2017) όσο και στην αγορά των κατεψυγμένων λαχανικών (μερίδιο αγοράς 64%, το Α’ τρίμηνο του 2017). Η Vivartia παραμένει ηγέτιδα εταιρεία τόσο στη συνολική αγορά λευκού γάλακτος στην Ελλάδα (μερίδιο αγοράς 27%, το Α’ τρίμηνο του 2017) όσο και στον κλάδο εστίασης με παρουσία 518 σημείων στη χώρα.

Όμιλος ΥΓΕΙΑ: Το κύριο χαρακτηριστικό των αποτελεσμάτων είναι η σημαντική ενίσχυση των λειτουργικών κερδών EBITDA (αύξηση 11%, στα 11,6 εκατ. ευρώ έναντι 10,4 εκατ. ευρώ, το Α’ τρίμηνο 2016). Η αύξηση των πωλήσεων (4%, στα 61,6 εκατ. ευρώ έναντι 59,0 εκατ. ευρώ, το Α’ τρίμηνο του 2016), σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη βελτίωση της αποδοτικότητας, συνέβαλαν στη διεύρυνση του περιθωρίου EBITDA κατά 1 ποσοστιαία μονάδα έναντι του Α’ τριμήνου του 2016, στο 18,8%. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «στις ενοποιημένες πωλήσεις και τα αποτελέσματα EBITDA περιλαμβάνεται η επιβάρυνση, λόγω της υποχρέωσης εφαρμογής των μηχανισμών αυτόματης επιστροφής και εκπτώσεων (claw back και rebate) στον κλάδο υγείας, οι οποίοι ισχύουν, από 01.01.2013 έως 31.12.2018. Ο όμιλος ΥΓΕΙΑ, ακολουθώντας το πλάνο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του, συνεχίζει να επιδεικνύει αυξητικούς ρυθμούς τόσο του κύκλου εργασιών όσο και της λειτουργικής κερδοφορίας, επιβεβαιώνοντας την κυρίαρχη θέση που κατέχει στον κλάδο».

Όμιλος SingularLogic: Οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 8,6 εκατ. ευρώ έναντι 9,8 εκατ. ευρώ, το Α’ τρίμηνο του 2016 (μείωση 12%), αντικατοπτρίζοντας, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο, λόγω της συνεχιζόμενης περιστολής των επενδυτικών πλάνων του ιδιωτικού τομέα (χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στον κλάδο Πληροφορικής & Ανάπτυξης Λογισμικού, για το Α’ τρίμηνο 2017, υποχώρησε κατά 7% έναντι του Α’ τριμήνου 2016) και τις σοβαρές καθυστερήσεις στη δημοπράτηση έργων του δημοσίου τομέα. Η μείωση των πωλήσεων επηρέασε δυσανάλογα αρνητικά τα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA (ζημία 2,2 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,4 εκατ. ευρώ, το Α’ τρίμηνο 2016), καθώς η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε νέες λύσεις πληροφορικής τόσο στους υφιστάμενους τομείς δραστηριότητας, όσο και σε νέους, από τα οποία προσδοκά οικονομικό όφελος στα επόμενα τρίμηνα του έτους. Επισημαίνεται ότι το Α’ τρίμηνο είναι το λιγότερο σημαντικό, λόγω εποχικότητας, ως εκ τούτου, δεν είναι ενδεικτικό των τάσεων για το σύνολο του έτους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 • 1
 • 2

H ισοτιμία του bitcoin τώρα

Ανανεώνεται κάθε 10 λεπτά | είναι ο μέσος όρος των ισοτιμιών όλων των ανταλλακτηρίων

News room

 • Το Ελ Σαλβαδόρ λέει «όχι» στο ΔΝΤ για το bitcoin

  Το Ελ Σαλβαδόρ λέει «όχι» στο ΔΝΤ για το bitcoin

  3 Φεβρουαρίου 2022 ♦ «Κανένας διεθνής οργανισμός δεν πρόκειται να μας

  Read More
 • Τι δείχνει για την τιμή του bitcoin το νέο πολυετές χαμηλό των αποθεμάτων του στα ανταλλακτήρια

  Τι δείχνει για την τιμή του bitcoin το νέο πολυετές χαμηλό των αποθεμάτων του στα ανταλλακτήρια

  2 Φεβρουαρίου 2022 ♦ Σύμφωνα με τα on-chain στοιχεία, το απόθεμα

  Read More
 • Ακόμα δύο νομοσχέδια για τα κρυπτονομίσματα από την γερουσιαστή της Αριζόνας

  Ακόμα δύο νομοσχέδια για τα κρυπτονομίσματα από την γερουσιαστή της Αριζόνας

  2 Φεβρουαρίου 2022 ♦ Η γερουσιαστής του ρεπουμπλικανικού κόμματος, Wendy Rogers,

  Read More
 • Τι δείχνουν τα επιτόκια χρηματοδότησης του bitcoin που είναι αρνητικά για περισσότερο από μια εβδομάδα

  Τι δείχνουν τα επιτόκια χρηματοδότησης του bitcoin που είναι αρνητικά για περισσότερο από μια εβδομάδα

  1 Φεβρουαρίου 2022 ♦ Τα επιτόκια χρηματοδότησης bitcoin παραμένουν κατά κύριο

  Read More
 • Ο όγκος συναλλαγών στο δίκτυο του bitcoin ξεπέρασε αυτόν της American Express

  Ο όγκος συναλλαγών στο δίκτυο του bitcoin ξεπέρασε αυτόν της American Express

  1 Φεβρουαρίου 2022 ♦ Έρευνα της NYDIG διαπίστωσε ότι οι συναλλαγές

  Read More
 • Τι σημαίνει για την αγορά η αύξηση της δυσκολίας εξόρυξης bitcoin σε ιστορικό υψηλό

  Τι σημαίνει για την αγορά η αύξηση της δυσκολίας εξόρυξης bitcoin σε ιστορικό υψηλό

  31 Ιανουαρίου 2022 ♦ H δυσκολία εξόρυξης bitcoin σημείωσε πρόσφατα νέο

  Read More
 • Mike McGlone

  Mike McGlone: Το bitcoin θα ξεχωρίσει από το "κοπάδι" των κρυπτονομισμάτων το 2022

  27 Ιανουαρίου 2022 ♦ Ο επικεφαλής στρατηγικής ανάλυσης του Bloomberg πιστεύει

  Read More
 • Michael Saylor: Γιατί πέφτει η αγορά κρυπτονομισμάτων

  Michael Saylor: Γιατί πέφτει η αγορά κρυπτονομισμάτων

  26 Ιανουαρίου 2022 ♦ Ο Διευθύνων Σύμβουλος της MicroStrategy, Michael Saylor,

  Read More
 • 1
 • 2

Διάγραμμα BTC/EUR*

   * H εξέλιξη της τιμής από την Coinbase

ΟΔΗΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟ BITCOIN

 • Τι είναι το bitcoin; +

  To bitcoin είναι μια μορφή ψηφιακού νομίσματος, που δημιουργείται και διατηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Δέν υπάρχει κανείς ο οποίος να

  Read More
 • Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά του bitcoin; +

  Το bitcoin έχει αρκετά σημαντικά χαρακτηριστικά που το ξεχωρίζουν από τα ελεγχόμενα-από-κυβερνήσεις νομίσματα.

  Read More
 • Γιατί να χρησιμοποιήσετε το Bitcoin; +

  Το bitcoin είναι μια σχετικά νέα μορφή νομίσματος, η οποία τώρα αρχίζει να γίνεται αποδεκτή από μιά μεγάλη μερίδα του

  Read More
 • Πως μπορεί κάποιος να αγοράσει bitcoin; +

  Μπορείτε να αγοράσετε bitcoin είτε από τα αντίστοιχα ανταλλακτήρια, είτε απευθείας από άλλους ιδιώτες χρησιμοπιώντας πλατφόρμες όπως το localbitcoins για

  Read More
 • 1
 • 1
 • 2