Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα

24 Ιουνίου 2017 ♦ Ως έτος σταθμός χαρακτηρίζεται το 2017 για την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, αφού με καθαρά κέρδη μετά από φόρους 10,69 εκατ. ευρώ έκλεισε τη χρήση του 2016 σύμφωνα με τον ισολογισμό της, ο οποίος εγκρίθηκε από τη σημερινή Γενική Συνέλευση των μελών της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ισολογισμού, τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας ανήλθαν σε 97,44 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι 86,7 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2015, οι καταθέσεις σε 1.045,84 εκατ. ευρώ από 1.015 εκατ. ευρώ και οι χορηγήσεις στα 1.634,90 εκατ. ευρώ από 1.651.88 εκατ. ευρώ το 2015. Οι σωρευτικές προβλέψεις της τράπεζας διαμορφώθηκαν στο ποσό των 404,51 εκατ. ευρώ από 409,95 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2015, ενώ τα κέρδη προ προβλέψεων, αποσβέσεων και φόρων έφθασαν το 2016 στα 29,96 εκατ. ευρώ από 32,19 εκατ. ευρώ, τον προηγούμενο χρόνο. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 15,30 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 4,13 εκατ. ευρώ το 2015.

Το ενεργητικό της τράπεζας στο τέλος του 2016 ήταν 1.419,30 εκατ. ευρώ από 1.441,49 εκατ. ευρώ, τον προηγούμενο χρόνο. Κατά το 2016, σημαντική μείωση, της τάξης του 10,1%, παρουσίασαν τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 651,02 εκατ. ευρώ. Βασικός στόχος της διοίκησης είναι ο περαιτέρω περιορισμός τους μέσα στο 2017 και προς την κατεύθυνση αυτή, ήδη, έχουν δρομολογηθεί οι απαραίτητες ενέργειες. Σε 5% επί του συνολικού ενεργητικού της τράπεζας ανήλθε το 2016 η εξάρτηση από τη χρηματοδότηση του ELA, του μηχανισμού έκτακτης παροχής ρευστότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και συνεχίζεται η προσπάθεια περαιτέρω μείωσής του, με στόχο το μηδενισμό μέχρι το τέλος του 2017.

Οι καταθέσεις, όπως τονίσθηκε, αυξήθηκαν κατά 3,04% ως συνέπεια της εμπιστοσύνης των συνεταίρων, της σταθεροποίησης της καταθετικής βάσης και της διεύρυνσης των συναλλαγών. Η τράπεζα κατέχει σημαντικότατο μερίδιο αγοράς με ποσοστό περίπου 21% στο νομό Ηρακλείου και περίπου 14% στην Κρήτη.

Η γενική συνέλευση της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ενέκρινε αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου, ύψους τουλάχιστον 30 εκατ. ευρώ, εντός της επόμενης τριετίας.

Εγκρίθηκε επίσης η έκδοση ομολογιακού δανείου:
α) Μέχρι του ποσού των 20 εκατ. ευρώ με ονομαστικά ομόλογα, μειωμένης εξασφάλισης για διάρκεια έως 7 έτη και
β) Μέχρι του ποσού των 20 εκατ. ευρώ με ονομαστικά μετατρέψιμα ομόλογα αόριστης διάρκειας.
O πρόεδρος της Παγκρήτιας, Νίκος Μυρτάκης, μιλώντας στη γενική συνέλευση αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη στρατηγική συμμετοχή της Lyktos Participations στο κεφάλαιο της τράπεζας, κάνοντας ειδική αναφορά στον Μιχάλη Σάλλα. Όπως τόνισε θεωρεί τη συμμετοχή πολύ σημαντική για την μετεξέλιξη της τράπεζας σε ένα σύγχρονο ευέλικτο και αποτελεσματικό πιστωτικό ίδρυμα. «Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας από 8,785% αυξήθηκε σε 10,021%, ενώ με τη συμμετοχή του στρατηγικού επενδυτή διαμορφώθηκε στο επίπεδο του 11%, που πρακτικά θωρακίζει την τράπεζα και δημιουργεί αναπτυξιακές προοπτικές», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Ακόμη, ο κ. Μυρτάκης αναφέρθηκε σε μία σειρά από δράσεις που προγραμματίζει η τράπεζα για το επόμενο χρονικό διάστημα, μεταξύ των οποίων:

-Χρηματοδότηση της τοπικής οικονομίας, μέσω κονδυλίων που διατίθενται από την ΕΤΕπ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, το πακέτο Γιουνκέρ, το πρόγραμμα CΟSME και το ΕΤΕΑΝ, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση νέων καταθέσεων.
- Πρόγραμμα συμβολαιακής γεωργίας με αποδέκτες 4.000 αγρότες και ειδικά προγράμματα για 1.000 αγρότες, με έναρξη το β' δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.

Σε ότι αφορά στα κόκκινα δάνεια ο κ. Μυρτάκης μίλησε για την αυστηροποίηση του κανονιστικού πλαισίου, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι τα NPLs θα πρέπει μέχρι το 2019 να μειωθούν κατά περίπου 40% σε όλο το τραπεζικό σύστημα, ενώ υπενθύμισε τη διενέργεια stress test το 2018. Η Παγκρήτια στο πλαίσιο αυτό, έχει προκρίνει τη συνεννόηση με τους συνεργάσιμους δανειολήπτες με σκοπό τη στήριξή τους, προωθώντας βιώσιμες ρυθμίσεις.

Παράλληλα ο κ. Μυρτάκης απηύθυνε πρόσκληση στους δανειολήπτες με καθυστερημένες οφειλές να επιδιώξουν, σε συνεργασία με την τράπεζα, βιώσιμες ρυθμίσεις για την εξυγίανση των επιχειρήσεών τους, ενώ τόνισε ότι η τράπεζα θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα που παρέχει το θεσμικό πλαίσιο, έναντι των στρατηγικών κακοπληρωτών.

«Σ΄ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο τραπεζικό τοπίο, η Παγκρήτια τράπεζα καλείται να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, διατηρώντας ταυτόχρονα τα πλεονεκτήματα του συνεταιριστικού της χαρακτήρα», τόνισε ο πρόεδρος της Παγκρήτιας και κατέληξε λέγοντας ότι «σήμερα ανανεώνεται και ενισχύεται το όραμά μας για την Τράπεζα των Κρητικών. Δεν είναι υπερβολή να μιλήσουμε για μία νέα τράπεζα που εκσυγχρονίζεται, αναπτύσσεται, αλλά συγχρόνως προτάσσει τον περιφερειακό της χαρακτήρα, διατηρεί τη συνεταιριστική της ταυτότητα και αναγνωρίζει τη βαρύτητα της συνεισφοράς των εργαζομένων στην ανάπτυξή της, δίνοντας έμφαση στη διατήρηση των υφιστάμενων, αλλά και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας».

Όπως έγινε γνωστό, η τράπεζα ήδη ξεκίνησε την υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί για το 2017. Πρόσφατα, ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του τραπεζικού συστήματος, ενώ συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς και η αναβάθμιση των υπόλοιπων υποστηρικτικών πληροφοριακών συστημάτων. Συγχρόνως, ξεκίνησε η προετοιμασία για την εγκατάσταση του πλέον πρωτοποριακού και καινοτόμου για την ελληνική τραπεζική αγορά συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής, το οποίο αναμένεται να διευκολύνει απεριόριστα τους πελάτες.
Στους μελλοντικούς στόχους της τράπεζας εντάσσονται η λειτουργία της «Ηλεκτρονικής Τράπεζας» μέχρι το τέλος του 2017, καθώς και η δημιουργία νέων προϊόντων, η προσέλκυση νέων πελατών, καθώς και η ανάπτυξη του τομέα Treasury για τη στήριξη των εξαγωγών και του τουρισμού.

Τέλος, σύμφωνα με την Παγκρήτια μαζί με τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων αναμορφώνεται ο τομέας χορηγήσεων, ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των πελατών της τράπεζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 • 1
 • 2

H ισοτιμία του bitcoin τώρα

Ανανεώνεται κάθε 10 λεπτά | είναι ο μέσος όρος των ισοτιμιών όλων των ανταλλακτηρίων

News room

 • Το Ελ Σαλβαδόρ λέει «όχι» στο ΔΝΤ για το bitcoin

  Το Ελ Σαλβαδόρ λέει «όχι» στο ΔΝΤ για το bitcoin

  3 Φεβρουαρίου 2022 ♦ «Κανένας διεθνής οργανισμός δεν πρόκειται να μας

  Read More
 • Τι δείχνει για την τιμή του bitcoin το νέο πολυετές χαμηλό των αποθεμάτων του στα ανταλλακτήρια

  Τι δείχνει για την τιμή του bitcoin το νέο πολυετές χαμηλό των αποθεμάτων του στα ανταλλακτήρια

  2 Φεβρουαρίου 2022 ♦ Σύμφωνα με τα on-chain στοιχεία, το απόθεμα

  Read More
 • Ακόμα δύο νομοσχέδια για τα κρυπτονομίσματα από την γερουσιαστή της Αριζόνας

  Ακόμα δύο νομοσχέδια για τα κρυπτονομίσματα από την γερουσιαστή της Αριζόνας

  2 Φεβρουαρίου 2022 ♦ Η γερουσιαστής του ρεπουμπλικανικού κόμματος, Wendy Rogers,

  Read More
 • Τι δείχνουν τα επιτόκια χρηματοδότησης του bitcoin που είναι αρνητικά για περισσότερο από μια εβδομάδα

  Τι δείχνουν τα επιτόκια χρηματοδότησης του bitcoin που είναι αρνητικά για περισσότερο από μια εβδομάδα

  1 Φεβρουαρίου 2022 ♦ Τα επιτόκια χρηματοδότησης bitcoin παραμένουν κατά κύριο

  Read More
 • Ο όγκος συναλλαγών στο δίκτυο του bitcoin ξεπέρασε αυτόν της American Express

  Ο όγκος συναλλαγών στο δίκτυο του bitcoin ξεπέρασε αυτόν της American Express

  1 Φεβρουαρίου 2022 ♦ Έρευνα της NYDIG διαπίστωσε ότι οι συναλλαγές

  Read More
 • Τι σημαίνει για την αγορά η αύξηση της δυσκολίας εξόρυξης bitcoin σε ιστορικό υψηλό

  Τι σημαίνει για την αγορά η αύξηση της δυσκολίας εξόρυξης bitcoin σε ιστορικό υψηλό

  31 Ιανουαρίου 2022 ♦ H δυσκολία εξόρυξης bitcoin σημείωσε πρόσφατα νέο

  Read More
 • Mike McGlone

  Mike McGlone: Το bitcoin θα ξεχωρίσει από το "κοπάδι" των κρυπτονομισμάτων το 2022

  27 Ιανουαρίου 2022 ♦ Ο επικεφαλής στρατηγικής ανάλυσης του Bloomberg πιστεύει

  Read More
 • Michael Saylor: Γιατί πέφτει η αγορά κρυπτονομισμάτων

  Michael Saylor: Γιατί πέφτει η αγορά κρυπτονομισμάτων

  26 Ιανουαρίου 2022 ♦ Ο Διευθύνων Σύμβουλος της MicroStrategy, Michael Saylor,

  Read More
 • 1
 • 2

Διάγραμμα BTC/EUR*

   * H εξέλιξη της τιμής από την Coinbase

ΟΔΗΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟ BITCOIN

 • Τι είναι το bitcoin; +

  To bitcoin είναι μια μορφή ψηφιακού νομίσματος, που δημιουργείται και διατηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Δέν υπάρχει κανείς ο οποίος να

  Read More
 • Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά του bitcoin; +

  Το bitcoin έχει αρκετά σημαντικά χαρακτηριστικά που το ξεχωρίζουν από τα ελεγχόμενα-από-κυβερνήσεις νομίσματα.

  Read More
 • Γιατί να χρησιμοποιήσετε το Bitcoin; +

  Το bitcoin είναι μια σχετικά νέα μορφή νομίσματος, η οποία τώρα αρχίζει να γίνεται αποδεκτή από μιά μεγάλη μερίδα του

  Read More
 • Πως μπορεί κάποιος να αγοράσει bitcoin; +

  Μπορείτε να αγοράσετε bitcoin είτε από τα αντίστοιχα ανταλλακτήρια, είτε απευθείας από άλλους ιδιώτες χρησιμοπιώντας πλατφόρμες όπως το localbitcoins για

  Read More
 • 1
 • 1
 • 2