Η δημόσια συζήτηση γιά την κλιμάκωση του bitcoin έχει εισέλθει σε μια πολύ κρίσιμη φάση. Δύο από τις δημοφιλέστερες προτάσεις κλιμάκωσης, η BIP 148 και η SegWit2x, σκοπεύουν να πυροδοτήσουν την ενεργοποίηση της SegWit (Segregated Witness) στον επόμενο μήνα, δηλάδή η αναβάθμιση του πρωτοκόλου εμπεριέχεται και στις δύο.

Ταυτόχρονα είναι υπαρκτός ο κίνδυνος "διαχωρισμού" του bitcoin. Αμφότερες οι BIP148 και SegWit2x είναι πιθανόν να αποκλίνουν από το τρέχων πρωτόκολλο του bitcoin, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμα περισσότερους διαχωρισμούς.

Παρακάτω ακολουθούν οι ημερομηνίες - προθεσμίες για την ενεργοποίηση (ή απόρριψη) των προτάσεων.

Πρώτα όμως ας δούμε σε συντομία αυτές τις προτάσεις.

Η SegWit είναι μια συμβατή αναδρομική αναβάθμιση του πρωτοκόλλου, η οποία προτάθηκε από την ομάδα ανάπτυξης του Bitcoin Core και αποτελεί κεντρικό σημείο στην πορεία που υποστηρίζεται από την ομάδα αυτή, δεδομένου ότι προτάθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 και εφαρμόζεται σε πολλούς ενεργούς κόμβους bitcoin σήμερα. Η SegWit είναι ακόμη μέρος της "Συμφωνίας της Νέας Υόρκης", η οποία πρόκειται για μια εναλλακτική πορεία που συμφωνήθηκε μεταξύ ενός σημαντικού αριθμού επιχειρήσεων σχετιζόμενων με το bitcoin, συμπεριλαμβανομένων πολλών εξορυκτών. Η πρόταση βελτίωσης BIP148 (Bitcoin Improvement Proposal 148), είναι μία αναβάθμιση λογισμικού ενεργοποιούμενη από τους χρήστες (UASF - User Activated Soft Fork), η οποία προβλέπεται να ενεργοποιηθεί την 1η Αυγούστου, και η οποία με τη σειρά της πρόκειται να ενεργοποιήσει την SegWit.

Η διαφορά τους έγκειται στο πώς θα πραγματοποιηθεί αυτή η ενεργοποίηση.

Η πρώτη - και αρχική - επιλογή (που προτάθηκε από την ομάδα ανάπτυξης του Bitcoin Core), η SegWit, η οποία με την μεριά της ορίζεται  από την BIP141, ενεργοποιείται εάν το 95% της ισχύος κατακερματισμού (δηλαδή της ισχύος εξόρυξης) σηματοδοτήσει την ετοιμότητα / αποδοχή της, σε μιά περίοδο δυσκολίας, περίπου δύο εβδομάδων, πρίν την 15η Νοεμβρίου. Αν υποθέσουμε ότι οι εξορύκτες που σηματοδοτούν ετοιμότητα αποδοχής αυτής της αναβάθμισης, ο κίνδυνος διαχωρισμού στην αλυσίδα τομέων (blockchain) του bitcoin, είναι ελάχιστος.

Ωστόσο, για την ώρα μόνο ένα 40 με 45% σηματοδοτή ετοιμότητα για την BIP141. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ένα τμήμα των χρηστών bitcoin σχεδιάζει να ενεργοποιήσει το SegWit με το BIP148 UASF. Με ημερομηνία εκκίνησης την 1η Αυγούστου, οι κόμβοι τους θα απορρίπτουν κάθε τομέα (block) που δεν θα σηματοδοτεί  αποδοχή της BIP141. Εάν τώρα αυτή η πρόταση υποστηρίζεται από οποιαδήποτε πλειοψηφία των εξορυκτών (δηλαδή ισχύος κατακερματισμού), αυτοί οι εξορύκτες θα διεκδικούν πάντα την μεγαλύτερη έγκυρη αλυσίδα, η οποία θα πρέπει να ενεργοποιεί την SegWit σε κάθε πρόγραμμα bitcoin που είναι έτοιμο για την SegWit, ώστε να αποφευχθεί ο διαχωρισμός. Εάν όμως αυτή η πρόταση υποστηριχθεί από μια μειονότητα εξορυκτών, τότε μιά αλυσίδα συμβατή με την BIP148 μπορεί να διαχωριστεί από το τρέχων πρωτόκολλο.

Η Συμφωνία της Νέας Υόρκης, η αποία αναφέρεται ακόμη και ως "Silbert Accord" ή "SegWit2x", σχεδιάζει να ενεργοποιήσει την SegWit μέσω της BIP91. Όπως και με την BIP148, όλοι οι κόμβοι που υποστηρίζουν την BIP91 θα ενεργήσουν εάν σηματοδοτηθεί υποστήριξη σε αυτήν από τουλάχιστον το 80% της ισχύος κατακερματισμού σε μία περίοδο δύο περίπου ημερών (56 ωρών). Και σε αυτήν την περίπτωση η πιθανότητα διαχωρισμού είναι μικρή.

Όμως, το δεύτερο βήμα της Συμφωνίας της Νέας Υόρκης είναι ένας "σκληρός" διπλασιασμός του "βασικού μεγέθους του bitcoin". Αυτή η αλλαγή, σε αντίθεση με την ίδια την Segregated Witness, δεν είναι συμβατή προς τα πίσω και συνεπώς μπορεί να οδηγήσει σε "διάσπαση".

Υπάρχει επίσης και για αυτό σηματοδότηση πρόθεσης υποστήριξης από εξορύκτες, αλλά αυτή είναι ουσιαστικά χωρίς νόημα και θα αγνοηθεί για το σκοπό αυτού του άρθρου.

Τώρα οι ημερομηνίες ...

14 Ιουλίου: Εγκατάσταση του BTC1

Το λογισμικό (client) που προέκυψε από την  Συμφωνία της Νέας Υόρκης είναι μια διακλάδωση του βασικού κώδικα του Bitcoin Core και ονομάζεται "BTC1". Η beta έκδοση του BTC1, άρχισε να διανέμεται στις 30 Ιουνίου. Σύμφωνα όμως με τον χρονικό προγραμματισμό του SegWit2x, η 14η Ιουλίου είναι η μέρα που οι υπογράφοντες την Συμφωνία της Νέας Υόρκης θα πρέπει να εγκαταστήσουν και λειτουργήσουν δοκιμαστικά το BTC1, ο καθένας μόνος του.

Αυτό δεν πρέπει να επηρεάσει τους εξορύκτες, ούτε τους απλούς χρήστες.

17 Ιουλίου [upd]: Η ανάπτυξη του BTC1 καθυστερεί μερικές μέρες, αλλά όχι με τέτοιο τρόπο ώστε να παραμορφώσει το υπόλοιπο της χρονικής περιόδου.

21 Ιουλίου: σηματοδότηση εκκίνησης της BIP91

Η ομάδα ανάπτυξης της SegWit2x έχει στόχο η 21η Ιουλίου να είναι η μέρα που οι κόμβοι του BTC1 θα  λειτουργούν στην πραγματικότητα και, κυρίως, η μέρα που θα πρέπει να αρχίσει η σήμανση των εξορυκτών.

Αυτό δεν πρέπει να επηρεάσει τους απλούς χρήστες.

Εάν όμως είστε εξορύκτης, ίσως να θέλετε να βοηθήσετε στην ενεργοποίηση της SegWit, σηματοδοτώντας ετοιμότητα για την BIP91. (Αυτό μπορεί να γίνει εξορύσοντας με τον BTC1 ή με κάποιο άλλο λογισμικό, που όμως περιλαμβάνει ενημερωμένη έκδοση του κώδικα BIP91).

17 Ιουλίου [upd]: Πολλά mining pools (δεξαμενές εξόρυξης) έχουν ήδη αρχίσει να σηματοδοτούν την ετοιμότητά τους, πριν την καθορισμένη ημερομηνία, χωρίς όμως μεχρι την στιγμή που γράφεται το κείμενο αυτό, να ικανοποιείται η αναγκαία συνθήκη ισχύος κατακερματισμού.

23 Ιουλίου (το νωρίτερο): Κλείδωμα BIP91

Το ακριβές όριο για την ενεργοποίηση του BIP91 απαιτεί ότι μέσα σε μια προκαθορισμένη σειρά 336 μπλοκ, 269 μπλοκ πρέπει να σηματοδοτούν ετοιμότητα. Αυτό είναι περίπου το 80% της ισχύος κατακερματισμού, για περίπου 2 1/3 ημέρες. Επομένως, αν υποτεθεί ότι ακολουθεί τον οδικό χάρτη της SegWit2x, το BIP91 θα μπορούσε, πολύ σύντομα, να "κλειδώσει" στις 23 Ιουλίου.

Και πάλι, αυτό δεν θα πρέπει να επηρεάσει πραγματικά τους τακτικούς (απλούς) χρήστες.

Εάν όμως είστε εξορύκτης και το BIP91 ενεργοποιηθεί, τώρα έχετε άλλη μια μέρα ή δύο για να συμμορφωθείτε με τον μαλακό διαχωρισμό BIP91. Εάν δεν το κάνετε, κινδυνεύετε να εξορύξετε μη έγκυρους τομείς (μπλοκ).

17 Ιουλίου [upd]: Δεδομένου ότι πολλές δεξαμενές εξόρυξης άρχισαν να υποδεικνύουν έγκαιρα την υποστήριξή τους στην BIP91, η πρωιμότερη ημερομηνία κλειδώματος BIP91 έχει προχωρήσει επίσης.

25 Ιουλίου (το νωρίτερο): Ενεργοποίηση BIP91

Στις 25 Ιουλίου, μετά από άλλους 336 τομείς μετά το "κλείδωμα" της BIP91, η BIP91 θα μπορούσε πραγματικά να τεθεί σε ισχύ, το συντομότερο. Όσα μπλοκ δεν σημαίνουν ετοιμότητα για την Segregated Witness (κατά BIP141) τώρα θα απορριφθούν.

Και πάλι, αυτό δεν θα πρέπει να επηρεάσει πραγματικά τους τακτικούς (απλούς) χρήστες.

Αλλά αν είστε εξορύκτης, θα πρέπει τώρα να δημιουργείτε τομείς (μπλοκ) στην κορυφή μόνο τομέων που ήδη σηματοδοτούν ετοιμότητα για την SegWit (BIP141). Διαφορετικά κινδυνεύετε οι τομείς σας να απορριφθούν από την πλειοψηφία.

17 Ιουλίου [upd]: Δεδομένου ότι πολλές δεξαμενές εξόρυξης άρχισαν να υποδεικνύουν έγκαιρα την υποστήριξή τους στην BIP91, η πιο πρόσφατη ημερομηνία ενεργοποίησης BIP91 έχει προχωρήσει επίσης.

29 Ιουλίου: Προθεσμία ενεργοποίησης της BIP91

Αν οι εξορύκτες του bitcoin θέλουν να αποφύγουν έναn "διαχωρισμό" στην αλυσίδα τομέων (blockchain) και το νόμισμα του bitcoin ως αποτέλεσμα της ενεργοποίησης της BIP148, η 29η Ιουλίου είναι μια πρώτη προθεσμία για αυτούς. (17 Ιουλίου [upd]: Δεδομένου ότι η επόμενη προθεσμία έχει ήδη χαθεί [βλέπε παρακάτω], η 29η Ιουλίου είναι τώρα η δεύτερη προθεσμία για τους ανθρακωρύχους, όχι η πρώτη.)

Για να βεβαιωθείτε ότι η BIP91 του BTC1 είναι ενεργοποιημένη εγκαίρως ώστε να είναι συμβατή με την BIP148, θα πρέπει να "κλειδωθεί" αυτήν την ημέρα το αργότερο, πριν από τις 08:00 UTC. Αλλά όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα: Όσο πιο κοντά στην προθεσμία της BIP91 "κλειδωθεί", τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να μην ενεργοποιηθεί εγκαίρως.

Εάν η BIP91 δεν έχει ενεργοποιηθεί μέχρι αυτή την προθεσμία, το bitcoin ενδέχεται να οδηγηθεί σε διαχωρισμό.

Αν συμβεί κάτι τέτοιο και εάν είστε κανονικός χρήστης και δεν έχετε προετοιμαστεί για πιθανή διαίρεση αλυσίδας UPSF BIP148, έχετε τώρα δύο ημέρες για να το κάνετε. Και πρέπει πραγματικά να κάνετε. Παρακάτω εξηγούμε πώς.

Εάν η BIP91 δεν έχει ενεργοποιηθεί μέχρι τις 29 Ιουλίου και είστε εξορύκτης, έχετε τώρα δύο ημέρες για να αποφασίσετε σε ποια αλυσίδα θα εξορύσετε την 1η Αυγούστου: στην αλυσίδα BIP148 ή στην αρχική αλυσίδα ("Legacy").

17η Ιουλίου [upd]: Ή ίσως στην αλυσίδα Bitcoin ABC; Δες παρακάτω.

31 Ιουλίου: Προθεσμία BIP141

Τεχνικά, η 31η Ιουλίου είναι η δεύτερη ημέρα προθεσμίας των εξορυκτών για να αποφευχθεί η διάσπαση.

Την ημέρα αυτή (UTC), το αργότερο, είτε η BIP91 πρέπει να ενεργοποιηθεί, είτε η BIP141 πρέπει να "κλειδώσει". Με άλλα λόγια, εάν η BIP91 δεν κλειδωθεί έγκαιρα, τότε πρέπει να υπάρξει μια περίοδος δυσκολίας δύο εβδομάδων στην οποία το 95% της ισχύος κατακερματισμού να δηλώνει ότι υποστηρίζει την SegWit.

Στην πραγματικότητα, η πιθανότητα ώστε η 31η Ιουλίου να συμπίπτει με την ημέρα κλεισίματος μιας περιόδου δυσκολίας είναι μικρή. Και ακόμα κι αν αυτό συμβεί, είναι απίθανο ότι μέχρι αυτή τη μέρα θα επιτευχθεί το όριο του 95%.

Ως εκ τούτου, τόσο οι χρήστες όσο και οι εξορύκτες θα πρέπει πιθανότατα να έχουν ήδη προετοιμαστεί για ενδεχόμενη διάσπαση, όπως εξηγήθηκε και για τις 29 Ιουλίου. Αλλά η 31η Ιουλίου είναι πραγματικά η τελευταία σου ευκαιρία να ετοιμαστείς.

17 Ιουλίου [upd]: Από τις 15 Ιουλίου, αυτή η προθεσμία δεν μπορεί πλέον να ικανοποιηθεί.

1 Αυγούστου: Ενεργοποίηση BIP148

Αυτή είναι η ημέρα που ενεργοποιείται η BIP148, γεγονός που την καθιστά την τρίτη και τελική προθεσμία για τους εξορύκτες να αποφύγουν τη διάσπαση.

Την 1η Αυγούστου, στις 00:00 UTC (σημειώστε ότι ακόμα θα είναι 31 Ιουλίου στις Η.Π.Α.), όλοι οι κόμβοι BIP148 θα ξεκινήσουν να απορρίπτουν τυχόν μπλοκ που δεν σηματοδοτούν ετοιμότητα για την Segregated Witness (κατά BIP141). Εάν η BIP141 του Bitcoin Core ή η BIP91 του BTC1 του Bitcoin Core έχουν κλειδωθεί ή / και ενεργοποιηθεί εγκαίρως, δεν θα πρέπει να υπάρχει διάσπαση της αλυσίδας.

Εάν τίποτα από όλα αυτά δεν έχει συμβεί, η πλειοψηφία των εξορυκτών (δηλαδή ισχύος κατακερματισμού) θα έχει τώρα μια τελευταία ευκαιρία να αποφύγει την αλυσιδωτή διάσπαση: υποστηρίζοντας την BIP148 οι ίδιοι. Αυτό θα εξασφάλιζε ότι πάντα θα (επανα)διεκδικούν τη μεγαλύτερη έγκυρη αλυσίδα σύμφωνα με όλους τους τρέχοντες κόμβους bitcoin και θα ενεργοποιηθεί η SegWit μέσω της BIP141.

Εάν ούτε η BIP141, ούτε η BIP91 ή ούτε και η BIP148 έχουν προσελκύσει επαρκή ισχύ κατακερματισμού μέχρι την 1η Αυγούστου, αλλά η BIP148 κερδίσει κάποιους, η αλυσίδα θα μπορούσε να διχωριστεί αυτήν την ημέρα. Αν συμβεί αυτό, θα υπάρχουν δύο τύποι "bitcoin", τους οποίους θα αναφέρουμε ως "148 Bitcoin" ή "148BTC" για αυτήν την πλευρά BIP148 του διαχωρισμού και το "Legacy bitcoin" ή "LegacyBTC" για την άλλη πλευρά. (Αυτή η διάσπαση θα μπορούσε να επιλυθεί με την πάροδο του χρόνου αν η "148 bitcoin" ανακτήσει ποτέ τη μεγαλύτερη αλυσίδα, ή εαν αυτή (η "148 bitcoin") εγκαταλειφθεί από όλους τους εξορύκτες και τους χρήστες εντελώς.)

Εάν είστε κάτοχος bitcoin (δηλαδή είστε κάτοχος ιδιωτικών κλειδιών) κατά τη στιγμή της διάσπασης θα πρέπει αυτόματα να κατέχετε και αμφότερα 148BTC και LegacyBTC. Ωστόσο, για να έχετε πρόσβαση και στους δύο τύπους, ίσως χρειαστεί να κάνετε λήψη νέου λογισμικού. Δηλαδή, αν είστε κανονικός (απλός) χρήστης, είναι πιθανό ότι είναι καλύτερο να σταματήσετε αρχικά όλες τις συναλλαγές, τουλάχιστον μέχρις ότου η κατάσταση γίνει πιο ξεκάθαρη. Αν δεν το κάνετε αυτό μπορεί να χάσετε χρήματα!

Αν συμβεί ένας διαχωρισμός και είστε εξορύκτης, θα πρέπει να έχετε αποφασίσει μέχρι τώρα ποια αλυσίδα θα ακολουθήσετε. (Φυσικά, μπορείτε να αλλάξετε οποιαδήποτε στιγμή. Μπορεί απλά να θέλετε να εξορύξετε στην πιο κερδοφόρα αλυσίδα, για παράδειγμα).

4 Αυγούστου: Πιθανή εκκίνηση του Bitcoin ABC

Αν και η ακριβής ημερομηνία δεν έχει τεθεί κατηγορηματικά, στις 4 Αυγούστου μπορεί να δούμε την εισαγωγή ενός νέου bitcoin: του Bitcoin ABC.

Ο σημαντικότερος παραγωγός εξοπλισμού εξόρυξης, Bitmain, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι εάν η BIP91 δεν ενεργοποιηθεί πριν από την 1η Αυγούστου και η BIP148 συνεχίσει να δείχνει σημάδια ζωής μετά την 1η Αυγούστου, θα ξεκινήσει ένα "σχέδιο έκτακτης ανάγκης". Πρόσφατα, η εφαρμογή που ενσωματώνει αυτό το σχέδιο έκτακτης ανάγκης - το Bitcoin ABC - ανακοινώθηκε στο συνέδριο Future of Bitcoin.

Το Bitcoin ABC θα μοιραστεί κοινό ιστορικό με το bitcoin μέχρι την 1η Αυγούστου, αλλά για τις πρώτες δυο μέρες μετά από αυτό, πιθανότατα θα εξορύσσεται
 ιδιωτικά από την Bitmain. Θα περιλαμβάνει επίσης αρκετούς νέους και ασύμβατους κανόνες πρωτοκόλλου, και ίσως το πιο σημαντικό, ένα αυξημένο όριο μεγέθους μπλοκ.

Εάν κατέχετε bitcoin κατά τη στιγμή της διάσπασης - 1η Αυγούστου, 00:00 UTC - θα κατέχετε αυτόματα και "Bitcoin ABC". Αλλά, σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να χρειαστεί να κατεβάσετε νέο λογισμικό για να μπορείτε να στείλετε (και να λάβετε) τα νομίσματα. Περισσότερες πληροφορίες πιθανόν να γίνουν διαθέσιμες εάν συμβεί κέτι τέτοιο.

Εάν είστε εξορύκτης, θα πρέπει να είστε σε θέση να εξορύξετε Bitcoin ABC την 4η Αυγούστου (και ίσως νωρίτερα).

17 Ιουλίου [upd]: Πλέον φαίνεται ότι είναι λίγο περισσότερο πιθανόν να ξεκινήσει το Bitcoin ABC, ανεξάρτητα από την BIP148. Αυτό το λανσάρισμα έχει προγραμματιστεί για την 1η Αυγούστου, αν και μπορεί να χρειαστούν μερικές μέρες πριν το Bitcoin ABC γίνει ευρέως προσβάσιμο για τους εξορύκτες και τους χρήστες. Τουλάχιστον μία δεξαμενή εξόρυξης και ανταλλαγών, το ViaBTC με έδρα την Κίνα, ανακοίνωσε τη στήριξη του νομίσματος, το οποίο θα αναγραφεί ως "Bitcoin Cash", με  ticker (σήμα) "BCC".

15 Αυγούστου: Πιθανή αλλαγή της Απόδειξης-της-Εργασίας (Proof-of-Work) της BIP148

Ενώ ούτε αυτή η ημερομηνία δεν έχει οριστεί κατηγορηματικά, μπορεί να δούμε την εισαγωγή ενός ακόμη τύπου του bitcoin, το οποίο θα ονομάσουμε προσωρινά "NewPoW Bitcoin" ή "NewPoWBTC".

Ως ενεργοποιούμενος από τους χρήστες (UASF), ο διαχωρισμός της 1ης Αυγούστου πραγματοποιείται αρχικά από τους χρήστες και μόνο - όχι από τους εξορύκτες. Οι χρήστες θα αρχίσουν να απορρίπτουν τους τομείς (μπλοκ) που δεν θα σηματοδοτούν την ετοιμότητά τους για την Segregated Witness (κατά BIP141). Αυτό λογικά θα παροτρύνει τους εξορύκτες να ακολουθήσουν την αλυσίδα της BIP148 (ιδανικά, για τους χρήστες της BIP148, αυτή θα είναι η μοναδική αλυσίδα που θα τους έχει απομείνει). Τώρα βέβαια, απομένει να δούμε έν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Πάντως μέχρι στιγμής λίγοι εξορύκτες έχουν εκδηλώσει την υποστήριξή τους σε αυτόν τον διαχωρισμό (UASF).

Εάν η υποστήριξη των εξορυκτών προς το 148 Bitcoin παραμείνει χαμηλή, κάποιοι από τους χρήστες του μπορεί να επιλέξουν έναν "σκληρό" διαχωρισμό για να αλλάξουν τον αλγόριθμο της Απόδειξης-της-Εργασίας. Κάτι τέτοιο θα "κάψει" στην κυριολεξία τους υπάρχοντες εξορύκτες, καθιστώντας τον ASIC εξοπλισμό τους παντελώς άχρηστο για την αλυσίδα της BIP148, ανοίγοντας την πόρτα για την είσοδο νέων εξορυκτών και επανα-αποκεντρώνοντας το εξορυκτικό οικοσύστημα προς τους οικιακούς χρήστες με υπολογιστές και κάρτες γραφικών (τουλάχιστον προσωρινά).

Μιά ανοιχτή ομάδα εργασίας της BIP148, σε ένα κανάλι Slack της "Bitcoin Core Community", επί του παρόντος επεξεργάζεται τις λεπτομέρειες που πρέπει να προταθούν. Πάντως φαίνεται, ότι εαν μέχρι την 15η Αυγούστου, λιγότερο από το 15% της ισχύος κατακερματισμού εξορύσει στην αλυσίδα 148 Bitcoin, αυτός ο "σκληρός" διαχωρισμός θα αναπτυχθεί. Αυτό επίσης θα αποσαφηνίσει τον διαχωρισμό με το "Legacy Bitcoin". Θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει τεχνικά σε ένα άλλο διαχωρισμό, στην πλευρά του Bitcoin 148, εάν κάποιοι από τους χρήστες του αρνηθούν να ενταχθούν στον "σκληρό" διαχωρισμό που αλλάζει τον αλγόριθμο της Απόδειξης-της-Εργασίας.

Εάν εσείς είστε ένας απλός χρήστης και κατέχετε bitcoin την στιγμή του διαχωρισμού της 1ης Αυγούστου, και δεν τα ξοδέψετε μέχρι την 15η Αυγούστου, θα πρέπει τώρα επίσης να κατέχετε NewPoWBTC. Εάν αποκτήσατε 148BTC μεταξύ της 1ης και 15ης Αυγούστου, τώρα και εσείς θα κατέχετε NewPoWBTC.

Εάν όμως ξοδέψατε bitcoin σε κάποια από τις διαχωρισμένες πλευρές, τα πράγματα δεν είναι τόσο σίγουρα. Σημειώνουμε ξανά -και ας γίνουμε κουραστικοί- εάν θέλετε να βρίσκεστε σε ασφαλές έδαφος, μην προχωρήσετε σε καμμία συναλλαγή μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.

Εάν είστε ένας από τους λίγους εξορύκτες που εξορύσουν στην αλυσίδα του 148 Bitcoin με εξοπλισμό ASIC, ίσως χρειαστεί να ππροσανατολίσετε αυτόν τον εξοπλισμό σε κάποια άλλη εργασία - ή (για να το πούμε αγοραία) να το κλείσετε το μαγαζί... Αυτό θα εξαρτηθεί βέβαια, με το εάν θα είναι ακόμη προσοδοφόρα η εξόρυξη στην αλυσίδα 148BTC ή κάπου αλλού.

Και βέβαια, οποιοσδήποτε πλέον θα μπορεί να εξορύσει NewPoWBTC χωρίς εξειδικευμένο εξοπλισμό ASIC.

Μέσα με τέλη Αυγούστου: Κλείδωμα SegWit

Εάν οι εξορύκτες αποφύγουν την διάσπαση μέσω των BIP141, BIP91 ή BIP148, η Segregated Witness θα πρέπει να κλειδώσει το αργότερο μεταξύ μέσης και τέλους Αυγούστου. Εάν αυτό γίνει μέσω BIP91 ή BIP148, όπως αναμένεται για την ώρα, δεν θα γίνει ευρέως αντιληπτό, καθώς δεν θα αλλάξουν και πολλά, γιά οποιονδήποτε.

Αλλά αυτό που σημαίνει το κλείδωμα, είναι ότι όλα τα έτοιμα για SegWit λογισμικά, θα αρχίσουν να εφαρμόζουν τους νέους κανόνες στην επόμενη περίοδο δυσκολίας, μετά από άλλες δύο εβδομάδες. Έτσι εάν κάποιος είναι απλός χρήστης, και θέλει να χρησιμοποιεί τα νέα χαρακτηριστικά ή θέλει να διατηρεί κορυφαία ασφάλεια, θα έχει μπροστά του περίοδο δύο εβδομάδων για να αναβαθμίσει το λογισμικό του με SegWit έκδοση.

Εάν η διάσπαση της αλυσίδας δεν αποφευχθεί, η κατάσταση μπορεί να γίνει αρκετά πολύπλοκη. Μέχρι τα μέσα Αυγούστου θα μπορούσε να υπάρχουν ένα και δύο και τρία και τέσσερα "bitcoin". "148 Bitcoin", "NewPoW Bitcoin", "Bitcoin ABC", καθώς και "Legacy Bitcoin".

Για την ώρα είναι πολύ δύσκολο να πούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί μια τέτοια κατάσταση. Ως απλός χρήστης, πρέπει πάντα να κρατάτε τα ιδιωτικά σας κλειδιά και ίσως να ήταν καλύτερο να αποφύγετε την πραγματοποίηση συναλλαγών μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Για έναν εξορύκτη, το καλύτερο είναι να μετακινηθεί στην πιο κερδοφόρα (για αυτόν) αλυσίδα.

Τέλη Αυγούστου με μέσα Σεπτεμβρίου: Ενεργοποίηση SegWit

Εάν ο διαχωρισμός της αλυσίδας αποφευχθεί από τους εξορύκτες, η SegWit θα πρέπει να ενεργοποιηθεί κάπου αυτήν την περίοδο.

Τα λογισμικά (clients) μπου είναι συμβατά θα αρχίσουν να απολαμβάνουν τα νέα χαρακτηριστικά και να διαθέτουν κορυφαία ασφάλεια.

Εάν η διάσπαση δεν αποφευχθεί η κατάσταση θα γίνει από πολύ περίπλοκη έως απρόβλεπτη.

Τέλη Οκτωβρίου με μέσα Νοεμβρίου: "Σκληρός" διαχωρισμός SegWit2x

Προς τα τέλη του τρέχοντος έτους (ενδεχομένως μέχρι τις αρχές του 2018) θα πρέπει ο "σκληρός" διαχωρισμός του SegWit2x να λάβει χώρα. Για να είμαστε ακριβείς, αυτός ο "σκληρός" διαχωρισμός, ενεργοποιείται στο λογισμικό BTC1 τρεις μήνες μετά το κλείδωμα του SegWit. Αυτή η ενεργοποίηση σημαίνει ότι ένας "βασικός τομέας" (base block) μεγαλύτερος από 1ΜΒ θα πρέπει να εξορυχθεί, γεγονός που θα καταστήσει το BTC1 λογισμικό ασύμβατο με όλα όσα bitcoin λογισμικά δεν έχουν ενσωματώσει τον κώδικα του "σκληρού" διαχωρισμού.

Σε αυτό το χρονικό σημείο, φαίνεται ότι σχεδόν σίγουρα, δεν θα αλλάξουν όλοι το λογισμικό τους ώστε να υποστηρίξουν αυτόν τον "σκληρό" διαχωρισμό. Η κοινότητα της ανάπτυξης του bitcoin, έχει σχεδόν απορρίψει ανεπιφύλακτα την πρόταση, ενώ αρκετές επιχειρήσεις δήλωσαν ότι δεν έχουν την πρόθεση να υποστηρίξουν την αλλαγή όπως και πολλοί χρήστες άλλωστε. Ως εκ τούτου, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μιά άλλη διάσπαση της αλυσίδας. Θεωρητικά, δηλαδή, θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε σε ένα "πέμπτο bitcoin", παρά το ότι είναι μάλλον απίθανο να υπάρξουν τέσσερα bitcoin μέχρι τότε.

Εάν είστε εξορύκτης και απλά και μόνο τρέξατε το λογισμικό (client) BTC1, ώστε να βοηθήσετε στην ενεργοποίηση του SegWit χωρίς να έχετε πρόθεση να υποστηρίξετε τον "σκληρό" διαχωρισμό, πρέπει να σιγουρευτείτε ότι θα επιστρέψετε σε μη-BTC1 λογισμικό σε αυτό το χρονικό σημείο.

Μία πολύ καλή πηγή πληροφοριών σχετικών με τους τομείς της αλυσίδας και τις δεξαμενές εξόρυξης είναι ο ιστότοπος coin.dance

Επίσης μία εικόνα πραγματικού χρόνου μπορείτε να έχετε στο BTC Fork Monitor

 

H ισοτιμία του bitcoin τώρα

Ανανεώνεται κάθε 10 λεπτά | είναι ο μέσος όρος των ισοτιμιών όλων των ανταλλακτηρίων

News room

 • Το Ελ Σαλβαδόρ λέει «όχι» στο ΔΝΤ για το bitcoin

  Το Ελ Σαλβαδόρ λέει «όχι» στο ΔΝΤ για το bitcoin

  3 Φεβρουαρίου 2022 ♦ «Κανένας διεθνής οργανισμός δεν πρόκειται να μας

  Read More
 • Τι δείχνει για την τιμή του bitcoin το νέο πολυετές χαμηλό των αποθεμάτων του στα ανταλλακτήρια

  Τι δείχνει για την τιμή του bitcoin το νέο πολυετές χαμηλό των αποθεμάτων του στα ανταλλακτήρια

  2 Φεβρουαρίου 2022 ♦ Σύμφωνα με τα on-chain στοιχεία, το απόθεμα

  Read More
 • Ακόμα δύο νομοσχέδια για τα κρυπτονομίσματα από την γερουσιαστή της Αριζόνας

  Ακόμα δύο νομοσχέδια για τα κρυπτονομίσματα από την γερουσιαστή της Αριζόνας

  2 Φεβρουαρίου 2022 ♦ Η γερουσιαστής του ρεπουμπλικανικού κόμματος, Wendy Rogers,

  Read More
 • Τι δείχνουν τα επιτόκια χρηματοδότησης του bitcoin που είναι αρνητικά για περισσότερο από μια εβδομάδα

  Τι δείχνουν τα επιτόκια χρηματοδότησης του bitcoin που είναι αρνητικά για περισσότερο από μια εβδομάδα

  1 Φεβρουαρίου 2022 ♦ Τα επιτόκια χρηματοδότησης bitcoin παραμένουν κατά κύριο

  Read More
 • Ο όγκος συναλλαγών στο δίκτυο του bitcoin ξεπέρασε αυτόν της American Express

  Ο όγκος συναλλαγών στο δίκτυο του bitcoin ξεπέρασε αυτόν της American Express

  1 Φεβρουαρίου 2022 ♦ Έρευνα της NYDIG διαπίστωσε ότι οι συναλλαγές

  Read More
 • Τι σημαίνει για την αγορά η αύξηση της δυσκολίας εξόρυξης bitcoin σε ιστορικό υψηλό

  Τι σημαίνει για την αγορά η αύξηση της δυσκολίας εξόρυξης bitcoin σε ιστορικό υψηλό

  31 Ιανουαρίου 2022 ♦ H δυσκολία εξόρυξης bitcoin σημείωσε πρόσφατα νέο

  Read More
 • Mike McGlone

  Mike McGlone: Το bitcoin θα ξεχωρίσει από το "κοπάδι" των κρυπτονομισμάτων το 2022

  27 Ιανουαρίου 2022 ♦ Ο επικεφαλής στρατηγικής ανάλυσης του Bloomberg πιστεύει

  Read More
 • Michael Saylor: Γιατί πέφτει η αγορά κρυπτονομισμάτων

  Michael Saylor: Γιατί πέφτει η αγορά κρυπτονομισμάτων

  26 Ιανουαρίου 2022 ♦ Ο Διευθύνων Σύμβουλος της MicroStrategy, Michael Saylor,

  Read More
 • 1
 • 2

Διάγραμμα BTC/EUR*

   * H εξέλιξη της τιμής από την Coinbase