20 Μαρτίου 2017 ♦  Κυκλοφόρησε για 5η χρονιά η έκδοση «ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» από την DIRECTION BUSINESS NETWORK.

Στις σελίδες της έκδοσης παρουσιάζονται:

 • Οι 1.000 μεγαλύτερες επιχειρήσεις βάσει κύκλου εργασιών (ΤOP 1000)
 • Οι 200 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις βάσει κερδών προ φόρων (TOP 200)
 • Οι 100 ιδιωτικές επιχειρήσεις με τα μεγαλύτερα ταμειακά διαθέσιμα (TOP 100)
 • Αναλυτικά, 35 κλάδοι της ελληνικής οικονομίας
 • Ο κλάδος της Υγείας (MED & HEALTH BUSINESS), που περιλαμβάνει τις φαρμακευτικές εταιρείες, φαρμακαποθήκες και ιδιωτικές ιατρικές υπηρεσίες, σε ειδική ενότητα
 • Ειδική ενότητα για τις εξαγωγές και τις 100 μεγαλύτερες βιομηχανικές εταιρείες με εξαγωγική δραστηριότητα βάσει κύκλου εργασιών
 • Απόψεις υπουργών, θεσμικών παραγόντων και στελεχών της αγοράς.
 • Τα οικονομικά στοιχεία της έκδοσης βασίζονται στους πιο πρόσφατα δημοσιευμένους ισολογισμούς της οικονομικής χρήσης 2015, την επεξεργασία των οποίων πραγματοποίησε η Direction Business Reports.

  Οι 1.000 μεγαλύτερες επιχειρήσεις

  Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν τους υψηλότερους τζίρους διατηρήθηκαν στην κορυφή της επιχειρηματικότητας και παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον σ’ όλη την περίοδο της κρίσης και τους κραδασμούς, απέδειξαν ότι αποτελούν τις κινητήριες δυνάμεις για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

  Η Direction Business Reports πραγματοποίησε έρευνα και ανέδειξε τις 1.000 μεγαλύτερες επιχειρήσεις βάσει κύκλου εργασιών το 2015. Συγκρίνοντας τα βασικά οικονομικά μεγέθη των 1.000 εταιρειών της κατάταξης του 2015 σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη των ίδιων εταιρειών το 2014, προκύπτουν τα εξής: σε επίπεδο κύκλου εργασιών σημειώθηκε μείωση κατά 3,49%, με τις συνολικές πωλήσεις να ανέρχονται σε 106,43 δισ. ευρώ το 2015 (δεν υπολογίζεται ο χρηματοπιστωτικός τομέας, δηλαδή οι τράπεζες και οι ασφάλειες), ενώ εντυπωσιακή άνοδος σημειώθηκε το 2015 στα συνολικά κέρδη προ φόρων, που ανήλθαν στα 1,597 δισ. ευρώ, επίσης μη συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών και των ασφαλειών. Να σημειωθεί ότι εάν στα συνολικά κέρδη προ φόρων υπολογιστούν και αυτά του χρηματοπιστωτικού τομέα (τράπεζες και ασφάλειες), τότε η θετική εικόνα αλλάζει και συνολικά καταγράφονται ζημίες προ φόρων ύψους 9,158 δισ. ευρώ (οφείλονται αποκλειστικά στις υπέρογκες ζημίες προ φόρων που κατέγραψε ο τραπεζικός κλάδος το 2015).

  Από τις 1.000 εταιρείες της κατάταξης, το 56,50% (565 εταιρείες) κατάφεραν να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους έναντι του 2014. Ο εμπορικός τομέας, που εκπροσωπήθηκε με 383 εταιρείες στην έρευνα για το 2015, είχε συνολικό κύκλο εργασιών ύψους 38,26 δισ. ευρώ, ο τομέας βιομηχανίας (343 εταιρείες) είχε 33,55 δισ. ευρώ και ο τομέας των υπηρεσιών (274 εταιρείες) είχε 50,74 δισ. ευρώ (εάν εξαιρεθεί ο χρηματοπιστωτικός τομέας, καταγράφεται συνολικός κύκλος εργασιών 34,62 δισ. ευρώ). Ισχυροί κλάδοι με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών το 2015 αναδείχθηκαν οι: τράπεζες (10 εταιρείες) με 12,72 δισ. ευρώ, ο βιομηχανικός κλάδος των πετρελαιοειδών-διυλιστήρια (3 εταιρείες) με 11,89 δισ. ευρώ, ο κλάδος της ενέργειας (21 εταιρείες) με 10,59 δισ. ευρώ, ο εμπορικός κλάδος των πετρελαιοειδών (22 εταιρείες) με 9,73 δισ. ευρώ, τα σούπερ μάρκετ (36 εταιρείες) με 8,84 δισ. ευρώ, ο βιομηχανικός κλάδος των τροφίμων (121 εταιρείες) με 7,22 δισ. ευρώ, οι τηλεπικοινωνίες (10 εταιρείες) με 4,71 δισ. ευρώ, ο εμπορικός κλάδος των φαρμάκων (φάρμακα και φαρμακαποθήκες) με 66 εταιρείες και συνολικό κύκλο εργασιών 4,13 δισ. ευρώ, τα τυχερά παιχνίδια-καζίνο (3 εταιρείες) με 4,06 δισ. ευρώ, οι τεχνικές-οικοδομικές (33 εταιρείες) με 3,51 δισ. ευρώ και οι ασφάλειες (29 εταιρείες) με 3,41 δισ. ευρώ.

  Το Εμπόριο: Ανθεκτικότητα επέδειξε το 2015

  Από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 383 εμπορικών επιχειρήσεων που συμπεριλαμβάνονται στις 1.000 μεγαλύτερες επιχειρήσεις βάσει κύκλου εργασιών το 2015 και συγκρίνοντάς τα με τα αντίστοιχα μεγέθη των ίδιων εταιρειών το 2014, προκύπτουν τα εξής: σε επίπεδο κύκλου εργασιών το 2015 σημειώθηκε μικρή μείωση, κατά 1,61%, με τις συνολικές πωλήσεις να ανέρχονται σε 38,26 δισ. ευρώ. Τα συνολικά μικτά κέρδη των εταιρειών κατέγραψαν άνοδο κατά 3,24% και ανήλθαν στα 6,76 δισ. ευρώ το 2015. Το συνολικά κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 237,36 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση κατά 56,32% σε σχέση με το 2014. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στις ζημίες προ φόρων ύψους 404,93 εκατ. ευρώ που εμφάνισε η εταιρεία Μαρινόπουλος Α.Ε. για το 2015 και επηρέασε το συνολικό αποτέλεσμα. Εάν η εν λόγω εταιρεία εξαιρεθεί, τότε προκύπτει αύξηση κερδών προ φόρων του τομέα συνολικά, κατά 13%. Να σημειωθεί ότι το 81,72% (313 εταιρείες) του δείγματος ήταν κερδοφόρες (κέρδη προ φόρων) το 2015. Οι επιχειρήσεις είχαν συνολικό μετοχικό κεφάλαιο 3,84 δισ. ευρώ και συνολικά ίδια κεφάλαια ύψους 6,67 δισ. ευρώ (-4,25% σε σχέση με το 2014). Οι συνολικές υποχρεώσεις (μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες) το 2015 ανήλθαν στα 16,42 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 5,39% σε σχέση με το 2014. Το γενικό σύνολο ενεργητικού το 2015 αυξήθηκε κατά 2,41% και ανήλθε στα 23,09 δισ. ευρώ. Ισχυροί κλάδοι του εμπορίου με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών το 2015 αναδείχθηκαν οι εξής: τα πετρελαιοειδή (22 εταιρείες) με 9,73 δισ. ευρώ, τα σούπερ μάρκετ (36 εταιρείες) με 8,83 δισ. ευρώ, ο κλάδος των φαρμάκων (φάρμακα και φαρμακαποθήκες) με 66 εταιρείες και συνολικό κύκλο εργασιών 4,13 δισ. ευρώ, τα μεταφορικά μέσα & ανταλλακτικά (34 εταιρείες) με 2,16 δισ. ευρώ, τα τρόφιμα (39 εταιρείες) με 2,14 δισ. ευρώ, οι Η/Υ - μηχανές γραφείου (20 εταιρείες) με 1,30 δισ. ευρώ, η ένδυση-υπόδηση (23 εταιρείες) με 1,26 δισ. ευρώ, τα προϊόντα καπνού (15 εταιρείες) με 1,15 δισ. ευρώ και οι οικιακές επαγγελματικές συσκευές (12 εταιρείες) με 1,05 δισ. ευρώ.

  Η Βιομηχανία: Ανέκτησε την κερδοφορία το 2015

  Από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 343 βιομηχανικών-μεταποιητικών επιχειρήσεων που συμπεριλαμβάνονται στις 1.000 μεγαλύτερες επιχειρήσεις βάσει κύκλου εργασιών το 2015 και συγκρίνοντάς τα με τα αντίστοιχα μεγέθη των ίδιων εταιρειών το 2014, προκύπτουν τα εξής:

  σε επίπεδο κύκλου εργασιών, το 2015 σημειώθηκε μείωση κατά 9,22%, με τις συνολικές πωλήσεις να ανέρχονται σε 33,55 δισ. ευρώ. Η υποχώρηση αυτή των πωλήσεων οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στον τομέα διύλισης πετρελαίου και σχετίζεται με την πτώση των διεθνών τιμών του προϊόντος. Τα συνολικά μικτά κέρδη των εταιρειών κατέγραψαν άνοδο κατά 24,57% και ανήλθαν στα 5,91 δισ. ευρώ το 2015, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους βελτιώθηκε σχεδόν κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες. Το συνολικά κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 889,64 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών προ φόρων ύψους 120,19 εκατ. ευρώ το 2014. Να σημειωθεί ότι το 74,64% (256 εταιρείες) του δείγματος ήταν κερδοφόρες (κέρδη προ φόρων) το 2015. Οι επιχειρήσεις είχαν συνολικό μετοχικό κεφάλαιο 7,43 δισ. ευρώ και συνολικά ίδια κεφάλαια ύψους 12,87 δισ. ευρώ (+2,85% σε σχέση με το 2014). Οι συνολικές υποχρεώσεις (μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες) το 2015 ανήλθαν στα 26,95 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 6,66% σε σχέση με το 2014. Το γενικό σύνολο ενεργητικού το 2015 κινήθηκε ανοδικά κατά 5,40% και ανήλθε στα 39,82 δισ. ευρώ. Ισχυροί κλάδοι της βιομηχανίας με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών το 2015 αναδείχθηκαν οι εξής: τα διυλιστήρια (3 εταιρείες) με 11,89 δισ. ευρώ, τα τρόφιμα (121 εταιρείες) με 7,22 δισ. ευρώ, τα φάρμακα (21 εταιρείες) με 2,06 δισ. ευρώ, τα μεταλλικά προϊόντα & κατασκευές (20 εταιρείες) με 1,97 δισ. ευρώ, τα μεταλλουργικά προϊόντα (6 εταιρείες) με 1,33 δισ. ευρώ, τα προϊόντα μη μεταλλικών ορυκτών (17 εταιρείες) με 1,10 δισ. ευρώ, τα πλαστικά (22 εταιρείες) με 964,4 εκατ. ευρώ, το ηλεκτρολογικό-ηλεκτρονικό υλικό (8 εταιρείες) με 717,6 εκατ. ευρώ και το χαρτί και προϊόντα (16 εταιρείες) με 665,9 εκατ. ευρώ.

  ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  Παροχή Υπηρεσιών: Ανάκτηση κερδοφορίας το 2015

  Από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 274 υπηρεσιών που συμπεριλαμβάνονται στις 1.000 μεγαλύτερες επιχειρήσεις βάσει κύκλου εργασιών το 2015 και συγκρίνοντάς τα με τα αντίστοιχα μεγέθη των ίδιων εταιρειών το 2014, προκύπτουν τα εξής: στον τομέα των εταιρειών παροχής υπηρεσιών (202 εταιρείες) ο κύκλος εργασιών ήταν οριακά αυξημένος, μόλις κατά 0,20%, με τις συνολικές πωλήσεις να ανέρχονται σε 31,11 δισ. ευρώ το 2015. Τα συνολικά κέρδη προ φόρων το 2015 ανήλθαν στα 509 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων ύψους 348,5 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Οι επιχειρήσεις είχαν συνολικό μετοχικό κεφάλαιο 19,78 δισ. ευρώ και συνολικά ίδια κεφάλαια ύψους 30,76 δισ. ευρώ (-1,38% σε σχέση με το 2014).

  Τράπεζες: Υπέρογκες ζημίες για το 2015

  Ο τραπεζικός τομέας (10 εταιρείες) το 2015 εμφάνισε υψηλές ζημίες προ φόρων ύψους 11,19 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 44,73% σε σχέση με το επίσης ζημιογόνο προ φόρου αποτέλεσμα του 2014.

  Ασφάλειες: Υψηλή κερδοφορία το 2015

  Ο τομέας των ασφαλειών (29 εταιρείες) σημείωσε πτώση κατά 3,97% στον συνολικό κύκλο εργασιών του (παραγωγή ασφαλίστρων) και εμφάνισε κερδοφορία προ φόρων ύψους 433,86 εκατ. ευρώ (+ 2,97% σε σχέση με το 2014).

  Τεχνικές: Παρέμειναν ζημιογόνες για το 2015

  Ο τομέας των τεχνικών εταιρειών (33 εταιρείες) παρέμεινε ζημιογόνος για το 2015 εμφανίζοντας ζημίες προ φόρων ύψους 38,21 εκατ. ευρώ και κατάφερε να βελτιώσει κατά 3,53% τον συνολικό κύκλο εργασιών του έναντι του 2014.

  Από το σύνολο των υπό εξέταση εταιρειών το 71,53% (196 εταιρείες) σημείωσαν κερδοφορία (κέρδη προ φόρων) το 2015. Ισχυροί κλάδοι με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών το 2015 αναδείχθηκαν οι εξής: οι τράπεζες (10 εταιρείες) με 12,72 δισ. ευρώ, ο κλάδος της ενέργειας (21 εταιρείες) με 10,59 δισ. ευρώ, οι τηλεπικοινωνίες (10 εταιρείες) με 4,71 δισ. ευρώ, τα τυχερά παιχνίδια-καζίνο (3 εταιρείες) με 4,06 δισ. ευρώ, οι τεχνικές-οικοδομικές (33 εταιρείες) με 3,51 δισ. ευρώ και οι ασφάλειες (29 εταιρείες) με 3,41 δισ. ευρώ.

  Οι 200 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις

  Οι 200 επιχειρήσεις με τα υψηλότερα κέρδη προ φόρων το 2015 αποτελούν την ελίτ της Ελληνικής Οικονομίας. Είναι η βιτρίνα της εγχώριας επιχειρηματικής σκηνής. Σε μια χρονιά που πέρασε στην ιστορία για την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων στην οικονομία, το δημοψήφισμα και τις δύο πρόωρες εκλογικές αναμετρήσεις, οι 200 επιχειρήσεις επέδειξαν ισχυρή ανθεκτικότητα μέσα σε ένα κλίμα πολιτικής αβεβαιότητας και έντονης έλλειψης ρευστότητας.

  Η Direction Business Reports πραγματοποίησε έρευνα και ανέδειξε τις 200 επιχειρήσεις με τα μεγαλύτερα κέρδη προ φόρων το 2015. Συγκρίνοντας τα βασικά οικονομικά μεγέθη των 200 εταιρειών της κατάταξης του 2015 σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη των ίδιων εταιρειών το 2014, προκύπτουν τα εξής: τα συνολικά κέρδη προ φόρων ανέρχονται στα 5,701 δισ. ευρώ, αυξημένα σημαντικά κατά 63,27% σε σχέση με το 2014. Μάλιστα, από τις 200 εταιρείες της κατάταξης, το 59% (118 εταιρείες) κατάφεραν να αυξήσουν τα κέρδη προ φόρων τους έναντι του 2014. Ο τομέας των υπηρεσιών, που εκπροσωπήθηκε με 102 εταιρείες στην έρευνα για το 2015, είχε τα υψηλότερα κέρδη προ φόρων ύψους 3,890 δισ. ευρώ, και ακολούθησαν ο βιομηχανικός τομέας (59 εταιρείες) με 1,200 δισ. ευρώ και ο εμπορικός τομέας (39 εταιρείες) με 610,74 εκατ. ευρώ. Ισχυροί κλάδοι με τα μεγαλύτερα συνολικά κέρδη προ φόρων για το 2015 αναδείχθηκαν οι: τράπεζες (1 εταιρεία - πρόκειται για την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) με 1,162 δισ. ευρώ, οι ασφάλειες (19 εταιρείες) με 385,52 εκατ. ευρώ, οι τηλεπικοινωνίες (3 εταιρείες) με 352,52 εκατ. ευρώ, οι υπηρεσίες μεταφορών (αυτοκινητόδρομοι - λιμάνια - αεροδρόμια) με 11 εταιρείες και 347,35 εκατ. ευρώ, ο βιομηχανικός κλάδος των πετρελαιοειδών (2 εταιρείες) με 314,52 εκατ. ευρώ, τα τυχερά παιχνίδια - καζίνο (1 εταιρεία) με 301,66 εκατ. ευρώ, ο κλάδος της ενέργειας (11 εταιρείες) και 282,37 εκατ. ευρώ, η βιομηχανία τροφίμων (17 εταιρείες) και 210,45 εκατ. ευρώ και τα σούπερ μάρκετ (6 εταιρείες) με 183,14 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των 200 υπό εξέταση επιχειρήσεων εμφάνισε το 2015 μείωση (-5,71%) σε σχέση με το 2014 και ανήλθε στα 50,89 δισ. ευρώ, ενώ τα συνολικά ίδια κεφάλαια το 2015 αυξήθηκαν κατά 6% και ανήλθαν στα 32,974 δισ. ευρώ.

  Για περισσότερες πληροφορίες: direction.gr

  H ισοτιμία του bitcoin τώρα

  Ανανεώνεται κάθε 10 λεπτά | είναι ο μέσος όρος των ισοτιμιών όλων των ανταλλακτηρίων

  News room

  • Το Ελ Σαλβαδόρ λέει «όχι» στο ΔΝΤ για το bitcoin

   Το Ελ Σαλβαδόρ λέει «όχι» στο ΔΝΤ για το bitcoin

   3 Φεβρουαρίου 2022 ♦ «Κανένας διεθνής οργανισμός δεν πρόκειται να μας

   Read More
  • Τι δείχνει για την τιμή του bitcoin το νέο πολυετές χαμηλό των αποθεμάτων του στα ανταλλακτήρια

   Τι δείχνει για την τιμή του bitcoin το νέο πολυετές χαμηλό των αποθεμάτων του στα ανταλλακτήρια

   2 Φεβρουαρίου 2022 ♦ Σύμφωνα με τα on-chain στοιχεία, το απόθεμα

   Read More
  • Ακόμα δύο νομοσχέδια για τα κρυπτονομίσματα από την γερουσιαστή της Αριζόνας

   Ακόμα δύο νομοσχέδια για τα κρυπτονομίσματα από την γερουσιαστή της Αριζόνας

   2 Φεβρουαρίου 2022 ♦ Η γερουσιαστής του ρεπουμπλικανικού κόμματος, Wendy Rogers,

   Read More
  • Τι δείχνουν τα επιτόκια χρηματοδότησης του bitcoin που είναι αρνητικά για περισσότερο από μια εβδομάδα

   Τι δείχνουν τα επιτόκια χρηματοδότησης του bitcoin που είναι αρνητικά για περισσότερο από μια εβδομάδα

   1 Φεβρουαρίου 2022 ♦ Τα επιτόκια χρηματοδότησης bitcoin παραμένουν κατά κύριο

   Read More
  • Ο όγκος συναλλαγών στο δίκτυο του bitcoin ξεπέρασε αυτόν της American Express

   Ο όγκος συναλλαγών στο δίκτυο του bitcoin ξεπέρασε αυτόν της American Express

   1 Φεβρουαρίου 2022 ♦ Έρευνα της NYDIG διαπίστωσε ότι οι συναλλαγές

   Read More
  • Τι σημαίνει για την αγορά η αύξηση της δυσκολίας εξόρυξης bitcoin σε ιστορικό υψηλό

   Τι σημαίνει για την αγορά η αύξηση της δυσκολίας εξόρυξης bitcoin σε ιστορικό υψηλό

   31 Ιανουαρίου 2022 ♦ H δυσκολία εξόρυξης bitcoin σημείωσε πρόσφατα νέο

   Read More
  • Mike McGlone

   Mike McGlone: Το bitcoin θα ξεχωρίσει από το "κοπάδι" των κρυπτονομισμάτων το 2022

   27 Ιανουαρίου 2022 ♦ Ο επικεφαλής στρατηγικής ανάλυσης του Bloomberg πιστεύει

   Read More
  • Michael Saylor: Γιατί πέφτει η αγορά κρυπτονομισμάτων

   Michael Saylor: Γιατί πέφτει η αγορά κρυπτονομισμάτων

   26 Ιανουαρίου 2022 ♦ Ο Διευθύνων Σύμβουλος της MicroStrategy, Michael Saylor,

   Read More
  • 1
  • 2

  Διάγραμμα BTC/EUR*

     * H εξέλιξη της τιμής από την Coinbase

  Bitcoin World Map

  Who is Satoshi Nakamoto? t-shirt

  • 1
  • 2