18 Μαϊου 2017 ♦  Ποσοστό άνω του 15% των εργαζόμενων, ανεξαρτήτως φύλου ή ηλικίας, βρίσκονται στα όρια υψηλού κινδύνου σύμφωνα με έρευνα για τη μέτρηση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και των επιπτώσεών τους στον εργασιακό χώρο, που παρουσιάστηκε στο 5ο ΕΑΡ Forum με θέμα «EAP & ROI: Proven Workplace Outcomes» που πραγματοποιήθηκε χθες στην Αθήνα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, το 5o ΕΑΡ Forum εστίασε στη σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στην υλοποίηση των ΕΑΡ (Employee Assistance Programs) στον εργασιακό χώρο με μετρήσιμα ποιοτικά αλλά κυρίως οικονομικά θετικά αποτελέσματα σε δείκτες απόδοσης, όπως ενίσχυση υγείας και ευεξίας, αύξηση παραγωγικότητας των εργαζομένων και ενίσχυση αποτελεσματικότητας των στελεχών, με τη βοήθεια των οποίων οι επιχειρήσεις μπορούν να εξοικονομήσουν σημαντικό κόστος, να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους, να έχουν αποτελεσματικότερη διαχείριση λειτουργικών κινδύνων και να συμβάλλουν στη βιωσιμότητα, και την ανταγωνιστικότητά τους.

Στο φόρουμ παρουσιάστηκαν επίσης για πρώτη φορά στην Ελλάδα τα συνολικά αποτελέσματα από την εφαρμογή του εργαλείου P.R.I.W.A. (Psychosocial Risks & Impacts in the Workplace Assessment), που αποτελεί το μοναδικό ελληνικό εργαλείο μέτρησης των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και των επιπτώσεών τους στον εργασιακό χώρο, το οποίο ανέπτυξε η Hellas EAP σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Τις εργασίες του φόρουμ άνοιξε η Founder & CEO της Hellas EAP, Αναστασία Π. Rush, η οποία σημείωσε ότι ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεως η επένδυση στην υποστήριξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου παράγοντα μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να εξοικονομήσουν σημαντικό κόστος, να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα του εργασιακού περιβάλλοντος, να επιτύχουν ένα αποτελεσματικότερο Operational Risk Management και να συμβάλλουν στη βιωσιμότητα, ανταγωνιστικότητα και περαιτέρω εξέλιξή τους.

Σημείωσε επίσης ότι τα ΕΑΡ είναι ένα σύστημα εξειδικευμένων υπηρεσιών στον εργασιακό χώρο και ότι οι ΕΑΡ Σύμβουλοι, ως experts, χρησιμοποιούν τις συμπεριφοριστικές επιστήμες, τη γνώση της συμπεριφοράς και των αναγκών του ανθρώπινου παράγοντα και τη γνώση της δυναμικής του εργασιακού χώρου και των προκλήσεων των επιχειρήσεων, για να μπορέσουν να δώσουν δεξιότητες σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό, να αναπτύσσουν και να αξιοποιούν τις δυνατότητες του εγκεφάλου τους ώστε, τελικά, να μεγιστοποιηθεί το όφελος και για την επιχείρηση.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιά, Νικόλαος Β. Γεωργόπουλος, ανέφερε ότι όλο και περισσότερες εταιρείες αντιλαμβάνονται την αξία του ανθρώπινου δυναμικού τους ως δυναμικό επιχειρηματικό κεφάλαιο, με αποτέλεσμα να στρέφονται όλο και περισσότερο στον άνθρωπο, πράγμα που, όπως είπε, καθιστά καθοριστικό τον παράγοντα της συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης.

Ο καθηγητής του τμήματος ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πέτρος Ρούσσος, παρουσίασε τα συμπεράσματα της έρευνας από την εφαρμογή του εργαλείου P.R.I.W.A. δείγμα μεγαλύτερο των 3.200 εργαζομένων, σε πλήθος ελληνικών επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, από το 2012 έως το 2017.

Ανάμεσα στα βασικά συμπεράσματα, όπως ανέφερε, είναι το γεγονός ότι οι τιμές του συνόλου του δείγματος στους τρεις από τους επτά παράγοντες που εξετάστηκαν (οργανωσιακή κουλτούρα, εργασιακές απαιτήσεις και εργασιακή ανασφάλεια) είναι αρκετά υψηλές, με την καλύτερη (χαμηλότερη) τιμή να συναντάται στον παράγοντα που αφορά στις δυσλειτουργικές συμπεριφορές (βία, παρενόχληση, εξαρτήσεις, κ.α.).

Τόνισε ακόμα πως ένα αξιοσημείωτο στοιχείο είναι τα σημαντικά ποσοστά (15% και άνω) των εργαζομένων που βρίσκονται στα όρια του υψηλού κινδύνου στους παράγοντες της Οργανωσιακής κουλτούρας, των Εργασιακών απαιτήσεων, και της Εργασιακής Ανασφάλειας.

Η ψυχολόγος και Senior Account Manager της Hellas EAP, Χριστίνα Μαζουροπούλου, ανέλυσε τα συμπεράσματα από τις μετρήσεις της αποτελεσματικότητας της Πρόσωπο με Πρόσωπο Συμβουλευτικής της Hellas EAP στην Ελλάδα, μετά από την υλοποίηση του εργαλείου WOS (Workplace Outcome Suite).
Αναφέρθηκε στους 5 παράγοντες μέτρησης, που είναι ο Απουσιασμός, ο Παρουσιασμός, το Εργασιακό άγχος, η Εργασιακή δέσμευση και η Ικανοποίηση από τη Ζωή. Οι μετρήσεις στους εργαζόμενους πριν την ένταξη στη διαδικασία της συμβουλευτικής διαδικασίας και τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωσή της, έδειξαν:

Σε ό,τι αφορά στον Απουσιασμό, μείωση κατά 65% των ωρών απουσίας.
Σε ό,τι αφορά στο Παρουσιασμό, μείωση του παρουσιασμού κατά 32%.
Σε ό,τι αφορά στο Εργασιακό άγχος, οι μετρήσεις έδειξαν ότι αυτό μειώθηκε κατά 13% .
Σε ό,τι αφορά στην Εργασιακή δέσμευση, οι μετρήσεις έδειξαν μια μικρή βελτίωση περίπου 1%.
Τέλος, σε ό,τι αφορά στην Ικανοποίηση από τη Ζωή, οι μετρήσεις έδειξαν ότι αυτή βελτιώθηκε κατά 13%.

Στη χρήση της τεχνολογίας για την προαγωγή των EAP αναφέρθηκε ο Business Administrator Director της Hellas EAP Γιώργος Ευθυμίου, παρουσιάζοντας τη mobile εφαρμογή «MngmtGuide» της Hellas EAP.

Όπως είπε, η εφαρμογή παρέχει στους managers δυνατότητα πρόσβασης σε ενημέρωση και εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν στην προσωπική τους ανάπτυξη & ενδυνάμωση και στην ενίσχυση του ρόλου τους για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της ομάδας τους.

Οι δικαιούχοι θα έχουν πρόσβαση σε ενημέρωση για uploading νέων άρθρων, videos, news κ.α., όπως επίσης και πρόσβαση σε διάφορα εργαλεία όπως Self-Assessment Tools και Surveys.

Ο Executive Director της Wellcast ROI & Product Innovation, Lou A. Servizio, μίλησε για τη μεθοδολογία των προγραμμάτων EAP, καθώς και τα σημαντικότερα οφέλη τους.

Σημείωσε ακόμα ότι όταν ένας εργαζόμενος αντιμετωπίζει ένα προσωπικό θέμα ή έχει στρες ή κατάθλιψη που τον αποσπά από τα εργασιακά του καθήκοντα (παρουσιασμός), αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια 4.800 δολαρίων από κάθε εργαζόμενο για την επιχείρηση, μέσα σε ένα δίμηνο.

Αναφερόμενος στα οφέλη των προγραμμάτων EAP, σημείωσε ότι δημιουργούν πραγματικές και μετρήσιμες μειώσεις δαπανών σε διάφορους τομείς, και ότι ακόμα και η μέτρια χρήση τους συντελεί σημαντικά στην απόδοση της συγκεκριμένης επένδυσης (R.O.I.) για την εταιρεία. Τόνισε επίσης ότι η αξία από τα προγράμματα EAP για την επιχείρηση και το ανθρώπινο δυναμικό είναι σημαντικό να ανακοινώνεται σε όλους τους εργαζομένους σε τακτά διαστήματα, ώστε αυτοί να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα προγράμματα, και έκλεισε την ομιλία του αναφέροντας ότι «τελικά το ερώτημα δεν είναι αν πρέπει να επενδύουμε σε προγράμματα EAP αλλά κατά πόσο "μας παίρνει" να μην επενδύουμε».

Το λόγο στη συνέχεια έλαβε η επικεφαλής οργανωσιακής υγείας, ανθρώπινου δυναμικού και οργανωσιακής μάθησης της Τράπεζας Πειραιώς, Εύη Χασαπογιάννη, η οποία ανέφερε ότι το πρόγραμμα υλοποιείται στην τράπεζα από το 2007 ως ένα ολιστικό μοντέλο με στόχο την ενίσχυσης της υγείας και ευεξίας, την εξισορρόπηση της προσωπικής και εργασιακής ζωής, τη μείωση του ρίσκου που συνδέεται με τον ανθρώπινο παράγοντα, την ενίσχυση των στελεχών και την προαγωγή της εταιρικής υπευθυνότητας στον όμιλο. Ως βάση του μοντέλου αποτελεί η 24ωρη πρόσβαση των εργαζομένων και των οικογενειών τους σε υπηρεσίες υποστήριξης για οποιοδήποτε προσωπικό ή εργασιακό πρόβλημα ή κρίση αντιμετωπίζουν, με πλήρη εμπιστευτικότητα στην επικοινωνία.

Σημείωσε ακόμα ότι το πρόγραμμα τυγχάνει πολύ μεγάλης ανταπόκρισης από τους εργαζόμενους, και τόνισε ότι η υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος σε τόσο μεγάλο εύρος απαιτεί όραμα, εξειδίκευση βάσει των συγκεκριμένων αναγκών στις οποίες καλείται να ανταποκριθεί, και κατανόηση των αναγκών που ο χρήστης του θέλει να καλύψει.

Τη σειρά των εισηγητών έκλεισε ο πρόεδρος της Attridge Consulting, Mark Attridge, ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στα οικονομικά αποτελέσματα της εφαρμογής των προγραμμάτων EAP στην Τράπεζα Πειραιώς. και την ανάλυση ROI από την υλοποίηση του προγράμματος τo 2016.

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα των προγραμμάτων στην τράπεζα σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι η εφαρμογή τους μείωσε την απώλεια παραγωγικού χρόνου κατά 2,84 ημέρες ανά εργαζόμενο που χρησιμοποίησε το ΕΑΡ σε διάστημα ενός μήνα. Συνολικά το 2016, για κάθε ένα ευρώ που επένδυσε στο ΕΑΡ η τράπεζα, είχε απόδοση της επένδυσης 4.31 ευρώ.

Οι εργασίες του φόρουμ έκλεισαν με συζήτηση πάνελ, την οποία συντόνισε η σύμβουλος HRM, πιστοποιημένη coach & mentor και διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια στον εργασιακό χώρο, Μαίρη Γεωργιάδου.

Κατά τη διάρκεια του πάνελ η Αναστασία Π. Rush, ο Lou A. Servizio, η διευθύντρια του τομέα ανθρώπινου δυναμικού του ΣΕΒ, Ρένα Μπαρδάνη, η ανώτερη γενική διευθύντρια του ομίλου Τραπέζης Πειραιώς, Ευτυχία Κασελάκη και η υπεύθυνη τομέα υποστήριξης συνεργατών της Lidl Hellas, Ευαγγελία Παπαδημητρίου, ανέλυσαν σύγχρονες ανθρωποκεντρικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα και παρουσίασαν επιτυχημένα παραδείγματα εφαρμογής προγραμμάτων υποστήριξης και ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου με σημαντικά ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα σε ατομικό και σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 • 1
 • 2

H ισοτιμία του bitcoin τώρα

Ανανεώνεται κάθε 10 λεπτά | είναι ο μέσος όρος των ισοτιμιών όλων των ανταλλακτηρίων

News room

 • Το bitcoin θα μπορούσε να πέσει στα 20.000 δολάρια πριν εκτοξευθεί στα 600.000 δολάρια λέει ο CIO της Guggenheim

  Το bitcoin θα μπορούσε να πέσει στα 20.000 δολάρια πριν εκτοξευθεί στα 600.000 δολάρια λέει ο CIO της Guggenheim

  22 Απριλίου 2021 ♦ Η κυριακάτικη οπισθοχώρηση του bitcoin θα μπορούσε

  Read More
 • O Διευθύνων Σύμβουλος της Pantera εξηγεί την σχέση του πλήθους των χρηστών του bitcoin με την τιμή του

  O Διευθύνων Σύμβουλος της Pantera εξηγεί την σχέση του πλήθους των χρηστών του bitcoin με την τιμή του

  16 Απριλίου 2021 ♦ Στην μηνιαία επιστολή του προς τους επενδυτές,

  Read More
 • Η Τουρκία θέτει εκτός νόμου τα κρυπτονομίσματα

  Η Τουρκία θέτει εκτός νόμου τα κρυπτονομίσματα

  16 Απριλίου 2021 ♦ Σε μια κίνηση που προκάλεσε έκπληξη, η

  Read More
 • H Goldman Sachs αναμένει

  H Goldman Sachs αναμένει "σοβαρές εξελίξεις" στην ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων

  11 Απριλίου 2021 ♦ Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Goldman Sachs David

  Read More
 • Δυσάρεστη έκπληξη από την Εθνική Τράπεζα

  Δυσάρεστη έκπληξη από την Εθνική Τράπεζα

  9 Απριλίου 2021 ♦ Μια έκπληξη περίμενε πολλούς χρήστες των υπηρεσιών

  Read More
 • Η Ledger αντιμετωπίζει την δικαιοσύνη λόγω σοβαρής διαρροής δεδομένων

  Η Ledger αντιμετωπίζει την δικαιοσύνη λόγω σοβαρής διαρροής δεδομένων

  9 Απριλίου 2021 ♦ Η εταιρεία πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων Ledger, θα βρεθεί

  Read More
 • O CEO της JPMorgan λέει ότι τα

  O CEO της JPMorgan λέει ότι τα "εμφανιζόμενα ζητήματα" όπως τα κρυπτονομίσματα "πρέπει να αντιμετωπιστούν τάχιστα"

  8 Απριλίου 2021 ♦ Το αφεντικό της JPMorgan, σε επιστολή του

  Read More
 • Η Κίνα μπορεί να χρησιμοποιήσει to bitcoin κατά των ΗΠΑ λέει ο Peter Thiel

  Η Κίνα μπορεί να χρησιμοποιήσει to bitcoin κατά των ΗΠΑ λέει ο Peter Thiel

  8 Απριλίου 2021 ♦ Το bitcoin θα μπορούσε να γίνει ένα

  Read More
 • 1
 • 2

Διάγραμμα BTC/EUR*

   * H εξέλιξη της τιμής από την Coinbase
 • 1
 • 2