ΟΔΗΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟ BITCOIN

  • Τι είναι το bitcoin; +

    To bitcoin είναι μια μορφή ψηφιακού νομίσματος, που δημιουργείται και διατηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Δέν υπάρχει κανείς ο οποίος να

    Read More
  • Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά του bitcoin; +

    Το bitcoin έχει αρκετά σημαντικά χαρακτηριστικά που το ξεχωρίζουν από τα ελεγχόμενα-από-κυβερνήσεις νομίσματα.

    Read More
  • Γιατί να χρησιμοποιήσετε το Bitcoin; +

    Το bitcoin είναι μια σχετικά νέα μορφή νομίσματος, η οποία τώρα αρχίζει να γίνεται αποδεκτή από μιά μεγάλη μερίδα του

    Read More
  • Πως μπορεί κάποιος να αγοράσει bitcoin; +

    Μπορείτε να αγοράσετε bitcoin είτε από τα αντίστοιχα ανταλλακτήρια, είτε απευθείας από άλλους ιδιώτες χρησιμοπιώντας πλατφόρμες όπως το localbitcoins για

    Read More
  • 1
  • 1
  • 2