28 Μαρτίου 2017 ♦ Ο εκτελεστικός βραχίονας της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικεντρώνοντας στις ρυθμίσεις θέλει να δημιουργήσει proof-of-concept blockchain.

Σύμφωνα με σχέδιο ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρός άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ευρωπαίκού Κοινοβουλίου, ο πιλότος θα επικεντρωθεί στην βελτίωση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης για την τεχνολογία μεταξύ των μελών της ευρωπαίκής ρυθμιστικής κοινότητας.

Σύμφωνα με το σημείωμα της Επιτροπής:

"Η εργασία αυτή θα επωφεληθεί συγκεκριμένης χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ένα έργο-πιλότο με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας και της τεχνικής εκιδείκευσης των εθνικών ρυθμιστικών αρχών όσον αφορά την τεχνολογία των κατανεμημένων εγγραφών (distributed ledgers)."

Από το περασμένο Φεβρουάριο ήδη, η Επιτροπή είχε δηλώσει ότι ανέλαβε την διεκπεραίωση τέτοιων μελετών, συμπεριλαμβανόμενης μίας που έχει ως αντικείμενο εφαρμογές του δημόσιου τομέα.