Ευρωπαϊκή Επιτροπή

24 Ιουλίου 2016 ♦ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην τελευταία της πρόταση για το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των ανταλλακτηρίων εικονικών νομισμάτων και των παρόχων ηλεκτρονικών πορτοφολιών, προτείνει μία τροποποίηση της 4ης Οδηγίας για το Ξέπλυμα Χρήματος (4AMLD), η οποία μπορεί να οδηγήσει στην δημιουργία μιας βάσης δεδομένων όλων των χρηστών εικονικών νομισμάτων.

Η πρόταση αναφέρει ότι η Επιτροπή προσθέτει στις απαιτήσεις του άρθρου 65 της 4AMLD, να εκδοθεί μια έκθεση μέχρι τον Ιούνιο του 2019, σχετικά με την επιτυχία εφαρμογής της 4AMLD, η οποία θα πρέπει να συμπεριλάβει "κατάληλες προτάσεις, και όπου κρίνεται σκόπιμο -σε σχέση με τα εικονικά νομίσματα- εξουσιοδότηση για την δημιουργία και την συντήρηση μιας κεντρικής βάσης δεδομένων η οποία θα παρέχει πρόσβαση στα στοιχεία ταυτότητας ταυτότητας των χρηστών και τις διευθύνσεις των πορτοφολιών τους, καθώς και αυτο-δηλώσεις των χρηστών για την χρήση των εικονικών νομισμάτων τους".

Πέρα από τις ανησυχίες που δημιουργούν τα παραπάνω, ενδιαφέρον προκαλεί η πρόταση "η δυνατότητα των χρηστών να κάνουν δηλώσεις σε εθελοντική βάση στις εντεταλμένες αρχές, θα πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω"...

Παρακάτω ολόκληρο το κείμενο της 4AMLD στα ελληνικά: