5 Σεπτεμβρίου 2017 ♦ Μείωση κατά 1,2% κατέγραψαν οι πωλήσεις του ομίλου Fourlis, το πρώτο εξάμηνο του 2017, οι οποίες ανήλθαν στα 191,3 εκατ. ευρώ, έναντι 193,7 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2016, ενώ οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 2,1 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 3,3 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016.

Αναλυτικά, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν στα 11,1 εκατ. ευρώ, έναντι 11,9 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2016. Οι ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 2,4 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 4,0 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2016.

Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ) παρουσίασε πωλήσεις 124,7 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2017, μειωμένες κατά 2,3%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016 (127,6 εκατ. ευρώ). Οι πωλήσεις στην Ελλάδα, το διάστημα αυτό, μειώθηκαν κατά 6,9%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες αυξήθηκαν κατά 7,9%. Το EBITDA ανήλθε στα 7,3 εκατ. ευρώ, έναντι 7,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016, ενώ παρουσίασε ζημιές προ φόρων 1,3 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 3,5 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο διάστημα του 2016.

Σήμερα λειτουργούν συνολικά επτά καταστήματα ΙΚΕΑ, πέντε από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο και ένα στη Σόφια Βουλγαρίας. Επίσης, λειτουργούν πέντε σημεία παραγγελιοληψίας προϊόντων ΙΚΕΑ στην Ελλάδα (Ρόδο, Πάτρα, Χανιά, Ηράκλειο και Κομοτηνή) και δύο στη Βουλγαρία (Βάρνα και Μπουργκάς). Τέλος, λειτουργεί και ηλεκτρονικό κατάστημα ΙΚΕΑ (e-commerce) και στις τρεις χώρες, Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο.

Στη λιανική αθλητικών ειδών (Intersport), οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 1,1%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016, στα 66,6 εκατ. ευρώ έναντι 65,9 εκατ. ευρώ, το 2016. Οι πωλήσεις στην Ελλάδα, το διάστημα αυτό αυξήθηκαν κατά 0,3%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες αυξήθηκαν κατά 1,9%.

Η δραστηριότητα αθλητικών ειδών εμφάνισε EBITDA 4,3 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 5,2 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2016, ενώ παρουσίασε ζημιές προ φόρων 0,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,8 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο διάστημα του 2016.

Ο όμιλος Fourlis αριθμεί σήμερα 124 καταστήματα Intersport (113) και The Athlete’s Foot (11) συνολικά, ενώ άνοιξαν έως τώρα, εντός του τρέχοντος έτους, πέντε νέα καταστήματα Intersport και τέσσερα The Athlete’s Foot. Έτσι, σήμερα, το δίκτυο καταστημάτων Intersport αποτελείται από 50 καταστήματα στην Ελλάδα, 30 στη Ρουμανία, 22 στην Τουρκία, επτά στη Βουλγαρία και τέσσερα στην Κύπρο. Αντιστοίχως, λειτουργούν 10 καταστήματα The Athlete’s Foot στην Ελλάδα και ένα στην Τουρκία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ