Trastor

27 Απριλίου 2017 ♦  Στα 3,9 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα του ομίλου Trastor από μισθώματα, για τη χρήση του 2016, έναντι 4,2 εκατ. ευρώ, κατά την αντίστοιχη περυσινή χρήση.

Τα λειτουργικά έξοδα, στα οποία περιλαμβάνεται ποσό 2,9 εκατ. ευρώ για πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων, ανήλθαν στα 4,6 εκατ. ευρώ έναντι 1,9 εκατ. ευρώ του 2015.

Ο όμιλος στη χρήση 2016 παρουσίασε ζημίες προ φόρων ύψους 3,3 εκατ. ευρώ αντί ζημιών 9,4 εκατ. ευρώ του 2015. Αντίστοιχα, οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν στα 3,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 9,4 εκατ. ευρώ του 2015.

Η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων του ομίλου αποτιμήθηκε, την 31η Δεκεμβρίου 2016, στα 60 εκατ. ευρώ έναντι 63,1 εκατ. ευρώ της 31ης Δεκεμβρίου 2015, με αποτέλεσμα να προκύψει αρνητική αναπροσαρμογή, ύψους 2,5 εκατ. ευρώ έναντι 11,9 εκατ. ευρώ της χρήσης του 2015.

Κατά τη διάρκεια του 2016, ο όμιλος προέβη σε πώληση ενός ακινήτου, καταγράφοντας κέρδη, ύψους 45 χιλ. ευρώ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου, την 31η Δεκεμβρίου 2016, ανήλθαν στα 4,9 εκατ. ευρώ έναντι 2,9 εκατ. ευρώ της 31ης Δεκεμβρίου 2015, ενώ οι δανειακές υποχρεώσεις ανήλθαν στα 5,3 εκατ. ευρώ, όσες ήταν και την 31.12.2015.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO) του ομίλου, την 31η Δεκεμβρίου 2016, ανήλθαν στα 2 εκατ. ευρώ έναντι 2,7 εκατ. ευρώ, την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Η μετοχή της Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π., στις 31 Δεκεμβρίου 2016, διαπραγματευόταν προς 0,786 ευρώ, δηλαδή με έκπτωση (discount) της τάξης του 28,80%, σε σχέση με την εσωτερική της αξία.

Η εταιρεία δε θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2016.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «κατά τη χρήση του 2016, ο όμιλος διασφάλισε πολύ υψηλά ποσοστά των μισθωμένων σε σχέση με το σύνολο των ακινήτων του (97% περίπου), παρά τις δυσμενείς συνθήκες, ενώ, παράλληλα, προχώρησε στην αναβάθμιση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου του, µε στόχο τον εκσυγχρονισμό των εργασιακών χώρων των μισθωτών του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ