28 Απριλίου 2017 ♦  Σε 6,2 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων της Ιονική Ξενοδοχειακή ΑΕ το 2016 έναντι 6,8 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας, η οποία διαχειρίζεται το ξενοδοχείο Χίλτον Αθηνών, διαμορφώθηκε σε 29,0 εκατ. ευρώ έναντι 29,8 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη χρήση του 2015.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 0,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ