25 Σεπτεμβρίου 2017 ♦ Αύξηση 2% κατέγραψε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρείας «Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών ΥΓΕΙΑ ΑΕ» (εφεξής ΥΓΕΙΑ), το πρώτο εξάμηνο του 2017, ο οποίος ανήλθε στα 119 εκατ. ευρώ έναντι 116,7 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Αναλυτικότερα, τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση κατά 8% και ανήλθαν στα 19,7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 18,3 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2016. Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων και φόρων παρουσίασαν σημαντική βελτίωση και διαμορφώθηκαν στα 10,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 9,2 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες εμφάνισαν κέρδη 6,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 4,3 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016.
 
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου «ΥΓΕΙΑ» Ανδρέας Καρταπάνης, δήλωσε, μεταξύ άλλων: «Ο όμιλος ΥΓΕΙΑ, ακολουθώντας το πλάνο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του, συνεχίζει να επιδεικνύει αυξητικούς ρυθμούς του κύκλου εργασιών και της λειτουργικής κερδοφορίας του, επιβεβαιώνοντας την κυρίαρχη θέση που κατέχει στον κλάδο. Βασικοί πυλώνες των δράσεων μας εξακολουθούν να αποτελούν η έγκαιρη αναγνώριση των κινδύνων, η εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας, η κεφαλαιακή ισχυροποίηση και η συνεχής βελτίωση των κοστολογικών δομών. Επιπλέον, στο πλαίσιο της αποστολής μας, η έννοια της εταιρικής υπευθυνότητας στην κοινωνία, στους εργαζομένους μας, στο περιβάλλον και στην οικονομία, αποτελεί για τον όμιλό μας βασική στόχευση, αναλαμβάνοντας συστηματικά πρωτοβουλίες και συντονισμένες δράσεις.
 
Τέλος, εξετάζουμε κάθε επενδυτική ευκαιρία που προκύπτει και μπορεί να συνεισφέρει στην πραγματοποίηση του οράματός μας. Αρωγός στην προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων μας παραμένει ο βασικός μας μέτοχος, η "MARFIN INVESTMENT GROUP"».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ