6 Απριλίου 2017 ♦ Η νεοφυής blockchain εταιρεία Ubitquity, ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με δύο Δήμους στην Βραζιλία για την ενσωμάτηση πληροφοριών του κτηματολογίου τους στο blockchain του bitcoin.

Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα θα διεξαχθεί από την Ubitquity, που έχει έδρα στο Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών, για λογαριασμό των κτηματολογικών τμημάτων των Δήμων Pelotas και Morro Redondo. Το σύστημα της Ubitquity θα ενσωματώσει hashes (κατακερματισμένα δεδομένα) λεπτομερών πληροφοριών των ιδιοκτησιών (όπως διεύθυνση, ιδιοκτήτη, αριθμό, ταξινόμηση περιοχής κ.α.) στο bitcoin blockchain χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο Colored Coins.

Σύμφωνα με του ιδρυτές της Ubitquity, το πιλοτικό αυτό πρόγραμαμα θα προσπαθήσει να δημιουργήσει μια πλήρως ψηφιακή λύση, απαλλαγμένη από τα χάρτινα αρχεία. Τα αρχεία που αποθηκεύονται στο bitcoin blockchain δεν μεταβάλλονται, οπότε δεν μπορούν να αλλοιωθούν, να αφαιρεθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε προσπάθειες εξαπάτησης.

Εάν το πιλοτικό πρόγραμμα λειτουργήσει με επιτυχία, τότε αυτό θα επεκταθεί και σε άλλους ενδιαφερόμενους Δήμους.

Παρόμοιες ενέργειες σχετικές με το κτηματολόγιο λαμβάνουν ήδη χώρα στην Σουηδία και την Γεωργία.

Εικόνα: Google Maps