27 Νοεμβρίου 2017 ♦ Η Ιρανική Επιτροπή Διαδικτύου, μιά από τις υπηρεσίες που θα αποφασίσουν για το μέλλον των ψηφιακών νομισμάτων στο Ιράν, καλοσωρίζει την ιδέα του bitcoin και των άλλων κρυπτονομισμάτων - εφόσον αυτά θα διέπονται από σαφώς διατυπωμένες ρυθμίσεις.

Το παραπάνω δημοσιεύθηκε στην Ιρανική  Financial Tribune, στην οποία αναφέρεται ότι ο Abolhassan Firouzabadi, γραμματέας της ιρανικής αρχής για θέματα διαδικτύου είπε: "Καλοσωρίζουμε το bitcoin, αλλά θα πρέπει να υπάρξουν ρυθμίσεις για αυτό και τα υπόλοιπα ψηφιακά νομίσματα. Πρέπει να υπάρξουν μελέτες προτού υιοθετήσουμε ένα νέο νόμισμα."

Είπε επίσης ότι η Επιτροπή και η Κεντρική Τράπεζα του Ιράν έχουν θέση υπό εξέταση τα ψηφιακά νομίσματα, αφού βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Ωστόσο σημείωσε, ότι ενώ ακόμα δεν έχουν αποφασιστεί οι ρυθμιστικοί κανονισμοί που θα διέπουν την χρήση του bitcoin και των παρόμοιων νομισμάτων, "είναι πολλοί στο Ιράν που ασχολούνται με το bitcoin, αγοράζοντάς το, πουλώντας το, εξορύσσοντάς το, ακόμη και δημιουργώντας σχετικά startups."

Η Επιτροπή έχει συντάξει ήδη έξι έγγραφα σχετικά με τα χρηματοοικονομικά και τα κρυπτονομίσματα, τα οποία θα παρουσιαστούν σε μελλοντικό χρόνο. Αυτά καλύπτουν θέματα σχετικά με τις πληρωμές, τους διαμεσολαβητές πληρωμών, τις μικροπληρωμές και θέματα fintech. Ένα έγγραφο ασχολείται αποκλειστικά με τα κρυπτονομίσματα και θα δημοσιευθεί έξι μήνες μετά το επόμενο οινομικό έτος που λήγει τον Σεπτέμβριο του 2018. Με άλλα λόγια θα δοθεί στην δημοσότητα τον Μάρτιο του 2019.

Τα πράγματα δηλαδή θα κυλήσουν αργά. Αλλά και πάλι θα υπάρξει μόνο ένα αρχικό κανονιστικό πλάισιο και όχι σαφείς κανονισμοί.

Ο Abolhassan Firouzabadi δήλωσε ότι η Ιρανική Κεντρική Τράπεζα δεν έχει καταλήξει σε ξεκάθαρη στάση απέναντι στο bitcoin, σημειώνοντας ότι πολλές άλλες χώρες το βλέπουν ως πιθανή επικύνδυνη επιλογή, λόγω των βίαιων διακυμάνσεων της αξίας του και των επενδυτικών κινδύνων που αυτή συνεπάγεται.

Δεν έχουν περάσει περισσότερες από δύο εβδομάδες, όταν ο Nasser Hakimi, επικεφαλής του Τμήματος Καινοτομικών Τεχνολογιών της Ιρανικής Επιτροπής Διαδικτύου είχε ζητήσει από τους επενδυτές να απέχουν από την αγορά εικονικών νομισμάτων εφόσον δεν έχουν την απαιτούμενη γνώση και να παραμείνουν προσεκτικοί.

"Οι μηχανισμοί ελέγχου και εποπτείας για την προσφορά κρυπτονομισμάτων υλοποιούνται μέσω της συνεργασίας της κεντρικής τράπεζας και των συνδεδεμένων φορέων, αλλά οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τα ρίσκα και τους κινδύνους τους από πλευράς ζήτησης", πρόσθεσε.

Ο γραμματέας της Επιτροπής Abolhassan Firouzabadi, δήλωσε ότι, λόγω της ευκολίας χρήσης και της ανωνυμίας που προσφέρει το bitcoin, των υψηλών επενδυτικών κερδών και της απουσίας οποιασδήποτε αμοιβής επί των συναλλαγών, εμφανίστηκε ως τεράστια - και καταστροφική μερικές φορές -  αλλαγή στις τραπεζικές και τις διαδικτυακές επιχείρήσεις.

"Η άποψή μας σχετικά με το bitcoin είναι θετική, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα απαιτήσουμε ρυθμίσεις σε αυτό το θέμα, διότι είναι απαραίτητο να τηρούνται οι κανόνες", ανέφερε.

Καταλήγοντας, δήλωσε ότι ελπίζει πως η στάση της Επιτροπής θα αποσαφηνιστεί σύντομα,  προσθέτοντας ότι η επιτροπή θα συνεχίσει να διεξάγει μελέτες και να αξιολογεί τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των εικονικών νομισμάτων.


Πηγή: Financial Tribune

Εικόνα: By Mehrad Watson - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Milad_Tower_At_Night.JPG, CC BY-SA 3.0, Link