23 Ιουνίου 2018 ♦ Την εβδομάδα που μας πέρασε, ένας γίγαντας του χώρου των λιανικών πωλήσεων, η Walmart, κατοχύρωσε μια ευρεσιτεχνία σχετικά με την εγγραφή ιατρικών δεδομένων σε αλυσίδα τομέων (blockchain), ώστε αυτά να είναι προσβάσιμα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ. όταν ο ασθενής δεν μπορεί να επικοινωνήσει).

Το σύστημα για να είναι ολοκληρωμένο, περιλαμβάνει την χρήση φορετής (wearable) συσκευής καθώς και αναγνώστη RFID.

Παρακάτω ακολουθεί μέρος από την περίληψη όπως κατατέθηκε στην αρμόδια υπηρεσία (U.S. Patent & Trademark Office)

"Πρόκειται για μια μέθοδο ανάκτησης ιατρικών δεδομένων ενός ασθενούς, ο οποίος δεν βρίσκεται σε ικανότητα επικοινωνίας, σύμφωνα με την οποία παρέχεται ο ιατρικός φάκελος του ασθενούς σε έναν τομέα [αλυσίδας], περιλαμβάνοντας ένα κωδικοποιημένο ιδιωτικό κλειδί και ένα δημόσιο κλειδί που συνδέεται με τον ασθενή, και το οποίο βρίσκεται σε μία 'φορετή' συσκευή του ασθενούς, και το οποίο ανακτάται με την 'σάρωση' από ειδική συσκευή στον τόπο του ατυχήματος ή άλλης έκτακτης ανάγκης, όπου το κρυπτογραφημένο ιδιωτικό κλειδί, αποκωδικοποιείται από μια βιομετρική υπογραφή του ασθενούς η οποία λαμβάνεται από την σάρωση συγκεκριμένου σωματικού χαρακτηριστικού του ασθενούς..."

Αν αναρωτιέστε τι δουλειά έχει μια επιχείρηση λιανικών πωλήσεων με θέματα υγείας, να σας ενημερώσουμε ότι η Walmart βρίσκεται σε συζητήσεις με την Humana, μια εταιρεία παροχής ασφαλειών υγείας, για την εξαγορά της...

Bλέπουμε λοιπόν ακόμα μια εφαρμογή των τομέων αλυσίδας (blockchain) στην πραγματική ζωή...

Εικόνα: Σύνθεση, pixabay.com, walmart.com